Časté otázky investorov

Skôr ako nás budete kontaktovať ohľadne investovania, prečítajte si, prosím, odpovede na najčastejšie otázky, ktoré našich klientov zaujímajú najviac.

Otázky týkajúce sa investovania

KTO SA MÔŽE STAŤ INVESTOROM V PORT INVEST?

Investorom môže byť len fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je staršia ako 18 rokov (vrátane) a je občanom Európskej únie.

AKÉ PODMIENKY MUSÍM SPLNIŤ, ABY SOM SA STAL INVESTOROM?

Je potrebné vyplniť registračný formulár na našej stránke a následne vo svojom profile investora po odsúhlasení podpísať zmluvné dokumenty.

KEDY MI SPRÍSTUPNÍTE MOJE INVESTIČNÉ AUKCIE?

Aukcie Vám budú sprístupnené ihneď po zaregistrovaní sa na našej stránke, podpísaní zmluvných dokumentov a vložení minimálneho vkladu vo výške 500,- EUR na účet našej spoločnosti. Tieto peniaze Vám budú zaúčtované na Váš Virtuálny účet investora.

AKÚ MINIMÁLNU A MAXIMÁLNU ČIASTKU MÔŽEM INVESTOVAŤ?

Do jednej aukcie môžete investovať minimálne 50,- EUR a maximálne 1.500,- EUR. Počet aukcií, do ktorých investujete je obmedzený len vyčerpaním Vami vloženej investičnej sumy.

AKO ZISTÍM, ŽE SA MI MOJA INVESTÍCIA VRÁTILA?

Vo vašom Profile investora nájdete vždy aktualizovaný, kompletný a detailný prehľad všetkých vašich investícií a transakcií.

AKÝ JE POSTUP V PRÍPADE, ŽE PÔŽIČKA NEBUDE DLŽNÍKOM SPLATENÁ?

V prípade, že pôžička nebude splatená v dohodnutom termíne, naša spoločnosť PORT System Slovakia s.r.o. spustí intenzívny proces vymáhania pohľadávky a vynaloží maximálne možné úsilie na korektné a efektívne vymoženie pohľadávky od dlžníka v prospech investora.

Otázky týkajúce sa Profilu investora

AKO ZÍSKAM PRÍSTUP DO PROFILU INVESTORA?

Na prístup do Profilu investora je potrebné zaregistrovať sa na stránke www.portinvest.sk, následne bude na vaše telefónne číslo odoslaná sms správa s prihlasovacími údajmi do Profilu investora, prostredníctvom ktorých sa jednoducho prihlásite.

ČO JE AUTOMATICKÉ INVESTOVANIE?

Vo vašom Profile investora si môžete vybrať možnosť automatického investovania (tzv. AutoBiding), ktoré bude v systéme na základe vášho nastavenia investovať úplne bez vašej prítomnosti.

AKO SI VYPLATÍM FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VIRTUÁLNEHO ÚČTU NA BEŽNÝ ÚČET?

O vyplatenie finančných prostriedkov z vášho virtuálneho účtu na váš bežný účet stačí kedykoľvek požiadať vo vašom Profile investora a vami požadovaná čiastka vám bude po spracovaní odoslaná.

KEDY MI VYPLATÍTE FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VIRTUÁLNEHO ÚČTU NA BEŽNÝ ÚČET?

Vaše finančné prostriedky Vám budú ihneď po spracovaní a overení Vašej žiadosti o výber odoslané na Váš bežný účet. Finančné prostriedky obdržíte bezodkladne najneskôr nasledujúci pracovný deň od ich odoslania, v závislosti od toho, v akej banke máte vedený Váš bežný účet

ČO MÁM ROBIŤ V PRÍPADE ZABUDNUTIA PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV?

V prípade zabudnutia vašich prihlasovacích údajov do Profilu investora kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400 alebo si prístup obnovte v časti zabudnuté heslo.

ČO MÁM ROBIŤ V PRÍPADE ZNEUŽITIA PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV?

V prípade zistenia, že vaše prihlasovacie údaje do vášho Profilu investora boli zneužité, bezodkladne kontaktujte naše zákaznícke centrum na tel. čísle 02 / 800 60 400.

Zákazníci sú najlepšia referencia