Časté otázky investorov

Skôr ako nás budete kontaktovať ohľadne investovania, prečítajte si, prosím, odpovede na najčastejšie otázky, ktoré našich klientov zaujímajú najviac.

Otázky týkajúce sa investovania

KTO SA MÔŽE STAŤ INVESTOROM V PORT INVEST?

Investor musí byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a staršia ako 18 rokov (vrátane).

AKÉ PODMIENKY MUSÍM SPLNIŤ, ABY SOM SA STAL INVESTOROM?

Je potrebné vyplniť registračný formulár na našej stránke a následne vo svojom užívateľskom profile investora po odsúhlasení podpísať zmluvnú dokumentáciu o spolupráci.

KEDY MI SPRÍSTUPNÍTE MOJE INVESTIČNÉ AUKCIE?

Aukcie vám budú sprístupnené ihneď po zaregistrovaní sa na našej stránke, podpísaní zmluvných dokumentov a vložení minimálneho vkladu vo výške 500,- Eur na váš účet investora.

AKÚ MINIMÁLNU A MAXIMÁLNU ČIASTKU MÔŽEM INVESTOVAŤ?

Do jednej aukcie môžete investovať minimálne 12,50 EUR a maximálne 1 125,- EUR. Počet aukcií, do ktorých investujete, nie je obmedzený.

AKO ZISTÍM, ŽE SA MI MOJA INVESTÍCIA VRÁTILA?

Vo vašom užívateľskom profile klienta nájdete vždy aktualizovaný, kompletný a detailný prehľad všetkých vašich investícií a transakcií.

AKÝ JE POSTUP V PRÍPADE, ŽE PÔŽIČKA NEBUDE DLŽNÍKOM SPLATENÁ?

V prípade, že nebude pôžička splatená v dohodnutom termíne, spoločnosť PORT System spustí intenzívny proces vymáhania pohľadávky a vynaloží maximálne možné úsilie na korektné a efektívne vymoženie pohľadávky v prospech investora.

Otázky týkajúce sa užívateľského profilu

AKO ZÍSKAM PRÍSTUP DO UŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU INVESTORA?

Na prístup do užívateľského profilu investora je potrebné zaregistrovať sa na stránke www.portinvest.sk, následne bude na vaše telefónne číslo odoslaná sms správa s prihlasovacími údajmi do užívateľského profilu investora, prostredníctvom ktorých sa jednoducho prihlásite.

ČO JE AUTOMATICKÉ INVESTOVANIE?

Vo vašom užívateľskom profile investora si môžete vybrať možnosť automatického investovania (tzv. AutoBiding), ktoré bude v systéme na základe vášho nastavenia investovať úplne bez vašej prítomnosti.

AKO SI VYPLATÍM FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VIRTUÁLNEHO ÚČTU NA BEŽNÝ ÚČET?

O vyplatenie finančných prostriedkov z vášho virtuálneho účtu na váš bežný účet stačí kedykoľvek požiadať vo vašom užívateľskom profile investora a vami požadovaná čiastka vám bude po spracovaní odoslaná.

KEDY MI VYPLATÍTE FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VIRTUÁLNEHO ÚČTU NA BEŽNÝ ÚČET?

Vaše finančné prostriedky vám budú ihneď po spracovaní žiadosti vyplatené na váš bežný účet. Finančné prostriedky obdržíte najneskôr nasledujúci pracovný deň na základe toho, v akej banke máte vedený váš bežný účet.

ČO MÁM ROBIŤ V PRÍPADE ZABUDNUTIA PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV?

V prípade zabudnutia vašich prihlasovacích údajov do užívateľského profilu investora kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400 alebo si prístup obnovte v časti zabudnuté heslo.

ČO MÁM ROBIŤ V PRÍPADE ZNEUŽITIA PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV?

V prípade zistenia, že vaše prihlasovacie údaje do vášho užívateľského profilu investora boli zneužité, bezprostredne kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle 02 / 800 60 400.

Zákazníci sú najlepšia referencia