Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Správne zdaniť zisky z investovania sa oplatí! Aké problémy vám hrozia a dá sa im vôbec vyhnúť?

Pri výbere toho správneho investičného nástroja sa veľmi často zabúda na to, že výnosy z investovania treba zdaniť. Ide pritom o veľmi dôležitý faktor, pretože nie každé výnosy z investovania podliehajú rovnakej dani. Aby ste sa po úspešnom zhodnotení vašich finančných prostriedkov nedostali do problémov, mali by ste zdaňovaniu výnosov z investovania venovať náležitú pozornosť.

Obdobie daňových priznaní sa blíži

Prvé tri mesiace nového roka sa už tradične spájajú s celou paletou daňových povinností. Právnické osoby napríklad platia cestnú daň a termín 31. január je zas dôležitým termínom pre každého, kto v uplynulom roku nadobudol nehnuteľnosť, aby podal daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Zo všetkých termínov však najviac pozornosti v daňovom kalendári dostáva 31. marec, ktorý je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z prímov fyzických a právnických osôb, prípadne na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Ak máte príjmy iba zo zamestnania, s podaním daňového priznania si nemusíte robiť starosti, spraví ho za vás zamestnávateľ. Ak ste ale živnostník, prípadne máte ešte popri zamestnaní ďalšie príjmy (napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľností, výnos z investícií), daňové priznanie si podávate sami. Pred posledným marcovým dňom by tak mal spozornieť každý zodpovedný investor.

Aké príjmy podliehajú dani?

Zdaňovaniu podliehajú takmer všetky príjmy právnických aj fyzických osôb, pričom toto zdaňovanie prebieha v rôznych režimoch a pozná samozrejme množstvo výnimiek. Téma dane z príjmu je vo všeobecnosti veľmi rozsiahla a preto sa zamerajme na to, ako sa týkajú dane z príjmu jednotlivých typov investícií.

Odpoveď na to, aké výnosy z investovania podliehajú dani z príjmu nájdete v § 7 a § 8 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré určujú, čo je zaradené medzi príjmy z kapitálového majetku. Veľmi zjednodušene môžeme uviesť, že dani z príjmu vo výške 19 % (ak základ dane prekročí 176,8-násobok sumy životného minima tak 25 %) podliehajú úroky a výnosy z cenných papierov, úroky z úverov a pôžičiek a tiež aj príjmy zo sporiacich produktov, medzi ktoré patria vkladné knižky či stavebné sporenie. Napokon, daňové povinnosti sa vzťahujú aj na modernejšie investičné nástroje, ako sú napríklad kryptomeny či P2P pôžičky.

Pre investorov je ešte dôležité rozlišovať medzi dvoma formami zdanenia príjmu. K výmeru dane buď dochádza na základe podaného daňového priznania alebo tzv. zrážkou (vo výške 19 %), kedy za vás daň zrazí správcovská spoločnosť. V prípade, že vaše príjmy z investícii podliehajú iba zrážkovej dani, nemusíte si robiť starosti s vypĺňaním daňového priznania. Uplatňuje sa napríklad pri vyplácaní úrokov z vkladných knižiek alebo pri výbere peňazí z tuzemských fondov. V prípade, že takýto príjem podlieha zrážkovej dani, vy dostanete výnos už „po zdanení“, pretože zrážkovú daň za vás odvedie banka (v prípade vkladných knižiek) či správcovská spoločnosť (v prípade fondov).

Kedy netreba zdaniť zisky z investovania

Aktuálna daňová legislatíva počíta aj s niekoľkými výnimkami, kedy výnosy z investovania nepodliehajú dani z príjmov. Tieto výnimky sa opäť netýkajú všetkých typov investícií, ale iba vybraných. Ak je reč o obchodovaní s cennými papiermi na regulovanom trhu, dlhopismi alebo tiež investíciami do ETF fondov, pri týchto aktívach sa uplatňuje tzv. časový test 1 rok. V praxi to teda znamená, že ste investovali povedzme do ETF fondu a máte „zainvestované“ dlhšie ako jeden rok, výnosy z neho budú od dane z príjmu oslobodené. Rovnako sú od dane oslobodené aj vtedy, ak ročné zdaniteľné príjmy z investovania nepresiahnu hranicu 500 eur.

Čo hrozí, ak zisky z investovania nepriznáte?

Predstava, že by ste svoje zisky z investovania zatajili je možno lákavá, avšak ide o veľké riziko. Akékoľvek väčšie prevody čiastok je prakticky nemožné zatajiť, keďže banky ako aj ďalšie inštitúcie sprostredkujúce investovanie podliehajú dohľadu kontrolných orgánov.

Ak sa aj napriek tomu rozhodnete vydať cestou nepriznania výnosov z investovania, je veľmi pravdepodobné, že skôr či neskôr si na vás „posvieti“ daňový úrad. Pri kontrole sa potom ľahko príde na skrátenie a nepriznanie dane, od čoho je už iba krôčik k vzneseniu obvinenia za niektorý z daňových trestných činov. Tieto činy sú následne kvalifikované najčastejšie ako trestný čin skrátenia dane a poistného v zmysle § 276 Trestného zákona a trestný čin neodvedenia dane a poistného v zmysle § 277 Trestného zákona.

Hoci naším cieľom nie je detailný rozbor daňových trestných činov, oplatí sa spomenúť, že v závislosti od rozsahu spáchania týchto trestných činov vám môže hroziť trest odňatia slobody až na 12 rokov.

Dá sa trestu vyhnúť?

Ak ste sa už dostali do problémov so zákonom, zrejme pre vás bude zaujímavá možnosť vyhnúť sa trestu. Hoci pokutám a úrokom z omeškania sa nevyhnete, za určitých okolností je možné dosiahnuť zastavenie trestného stíhania (neplatí pre trestný čin daňového podvodu).

Ide o tzv. účinnú ľútosť spočívajúcu v dodatočnej úhrade splatnej dane vrátanie všetkých úrokov z omeškania a uložených pokút. Ďalšou podmienkou je, doplatenie dane a jej príslušenstva najneskôr deň po dni ukončenia vyšetrovania. Účinná ľútosť preto nie je možná, ak už prokurátor podal obžalobu, prípadne prebieha konanie na súde. Samozrejme, účinnú ľútosť nie je možné využiť vždy, najmä ak ste ako páchateľ boli za obdobný trestný čin za posledných 24 mesiacov už odsúdený.

Môžeme teda skonštatovať, že za určitých presne stanovených podmienok je možné dosiahnuť zastavenie trestného stíhania, finančným postihom za neodvedenie dane v podobe pokút či penále sa ale nevyhnete.

Správnym zdanením k pokojnému spánku

Lepšie než hľadať cestu, ako sa daniam vyhnúť, je hľadať cestu, ako ich správne priznať a odviesť. Získate tým kľud na duši a pokojný spánok, čo ako zodpovedný investor určite oceníte. Ak sa v problematike daní neorientujete, tou najlepšou cestou bude požiadať o pomoc skúseného daňového poradcu.

Pridané dňa: 01.04.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: