Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Druhý a tretí dôchodkový pilier: finančná istota pri odchode do penzie?

Väčšina mladých ľudí považuje starobný dôchodok za niečo, čo je ešte v nedohľadne. Priority mladých sú pochopiteľne celkom iné, no ak beriete svoje financie zodpovedne, už po rozbehu kariéry by vás mala zaujímať výška starobného dôchodku. Aktuálne nastavený dôchodkový systém pritom budí celkom oprávnené obavy z toho, že dôchodky budú príliš nízke. Okrem povinného prvého piliera však existuje aj dobrovoľný druhý a tretí dôchodkový pilier. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Prečo si sporiť na dôchodok v II. a III. dôchodkovom pilieri?

Dôvodov, prečo si dobrovoľne sporiť v II. a III. Dôchodkovom pilieri je viacero. Skôr ako sa k nim ale dostaneme, vysvetlime v skratke, ako na Slovensku funguje dôchodkový systém. Práve ten totiž v roku 2005 prešiel rozsiahlou reformou, kedy boli zavedené tzv. tri piliere. Prvý pilier je takpovediac povinný pre každého, kto je ekonomicky aktívny. Zamestnanci, ale aj živnostníci odvádzajú zo svojich zárobkov odvody do Sociálnej poisťovne a časť z nich je určená práve na vyplácanie starobných dôchodkov.

V čom ale spočíva problém? Sociálna poisťovňa veľkú časť z týchto odvodov prerozdeľuje súčasným dôchodcom. Vaše odvody sa tak automaticky „neukladajú“ na žiadny účet, ani nedochádza k ich zhodnoteniu. Keďže demografická krivka je neúprosná a v najbližších rokoch nás čaká výrazný nárast dôchodcov, znamená to, že ak pôjdete do dôchodku povedzme o 20 rokov, je otázne, koľko pracujúcich sa bude „skladať“ na ten váš dôchodok a v akej bude výške.

Práve z vyššie uvedeného dôvodu sa zaviedol trojpilierový systém, v rámci ktorého si môžete dobrovoľne vybrať či si chcete na dôchodok sporiť aj niečo navyše. Aby sme boli ale úplne presní, vysvetlime v čom spočíva vstup do II. a III. piliera a najmä, aký je medzi nimi rozdiel.

II. dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier je definovaný ako starobné dôchodkové sporenie. Vstup do tohto piliera je dobrovoľný, aj keď aktuálne sa už uvažuje, že pre určité vekové skupiny bude povinný. Zjednodušene povedané, ide o sporivý systém spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), ktorú si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Ak sa rozhodnete do tohto piliera vstúpiť, z ceny práce zamestnávateľa sem poputuje 18 % a z vašej hrubej mzdy odvádzanej do Sociálnej poisťovne 5 %.

Tento pilier je zo strany ekonomických expertov často terčom kritiky, a to najmä z dôvodu, že väčšina takto zhromaždených finančných prostriedkov je investovaná do garantovaných fondov, ktoré nevynikajú práve vysokými výnosmi. Znamená to teda, že úspory nie sú zhodnocované v takej výške, ako by mohli byť. Vždy je však lepšie aspoň nízke zhodnotenie ako vôbec žiadne. K druhému pilieru sa ešte oplatí dodať, že pre vstup musíte mať menej ako 35 rokov.

III. dôchodkový pilier

Tretí pilier je označované ako doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré je v tomto prípade spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) a funguje na podobnom princípe ako II. pilier. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že do tohto sporenia neprispievate z povinne platených odvodov, ale nad ich rámec. Vstup do tretieho piliera nie je vekovo obmedzený, samozrejme ale platí, že čím skôr, tým sú prognózy na vyšší dôchodok lepšie. Samotná výška príspevku do tretieho piliera môže byť dohodnutá individuálne v zmluve s DDS.

Je pomerne výhodné, ak vám zamestnávateľ niečo prispeje, mnohí zamestnávatelia uvádzajú príspevok do tretieho piliera medzi zamestnaneckými benefitmi. Ak vám zamestnávateľ ponúkne príspevok, do tretieho piliera sa určite vstúpiť oplatí, využiť môžete navyše aj rôzne vstupné bonusy, ktoré vám už ponúkne samotná DDS. Oplatí sa vedieť ešte o dvoch výhodách tretieho piliera – v prípade, ak sa vám niečo stane, úspory z tretieho piliera sú predmetom dedenia, teda sa „nestratia niekde v systéme“. Ďalšou výhodou je, že raz za 10 rokov sa môžete rozhodnúť, ako s nasporenými finančnými prostriedkami naložíte. Nemusíte teda nutne vždy čakať až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Sporiť si v II. a III. dôchodkovom pilieri nie je nič náročné, ako na to?

Ako sme už vyššie spomenuli, sporenie v druhom pilieri spravujú dôchodcovské správcovské spoločnosti a v III. pilieri doplnkové dôchodcovské spoločnosti. Ide o spravidla o viac či menej známe komerčné banky či obchodné spoločnosti zriadené špeciálne na tento účel. Jednotlivé ponuky sa môžu od seba mierne odlišovať a výnimkou nie sú ani rôzne benefity. Do istej miery prebieha konkurenčný boj aj v tomto smere a preto sa určite oplatí porovnať si podmienky jednotlivých správcovských spoločnosti.

O vstupe do druhého a tretieho dôchodkového piliera sa určite porozprávajte aj so svojím zamestnávateľom, nie je ničím výnimočným ak zamestnávateľ podporuje tento spôsob sporenia dodatočným príspevkom, na ktorý by ste inak nemali nárok. Vstúpiť do druhého resp. tretieho dôchodkového piliera teda nie je nič ťažké a niektoré správcovské spoločnosti vám dokonca umožnia vybaviť všetko online.

Na dôchodok sa môžete finančne pripraviť aj inak

Druhý a tretí dôchodkový pilier sú relatívne dostupnou možnosťou ako si na penziu našetriť niečo navyše. Či to bude málo alebo veľa, závisí od mnohých faktorov, od vývoja ekonomiky až po váš vek, v ktorom tieto možnosti využijete. Oplatí sa ale vedieť, že pripraviť sa po finančnej stránke na dôchodok môžete aj inak. Svoje úspory sa môžete pokúsiť zhodnotiť aktívnym investovaním, prípadne sa na dôchodok môžete pripraviť prehodnotením prístupu k vašim financiám. Bližšie sme sa tejto téme venovali v tomto článku.

Šťastie praje pripraveným a zodpovedným

Ak sme vás doteraz nepresvedčili, že nad svojim dôchodkom by ste mali začať premýšľať čo najskôr, skúste si dôchodkovú kalkulačku. Vďaka nej sa dozviete približnú výšku vášho dôchodku, pričom je veľmi pravdepodobné, že vypočítaná suma vás vôbec nepoteší. Pripraviť si slušnú penziu sa pritom rozhodne oplatí, pretože vás nebudú musieť tak trápiť vysoké ceny liekov či potravín a celkovo bude vaša kvalita života vyššia. Navyše, sporenie v druhom a treťom dôchodkovom pilieri sa dá výborne kombinovať aj s ostatnými možnosťami zhodnocovania úspor.

Pridané dňa: 20.03.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: