Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investujte do sebarozvoja: ako na to?

Sebarozvoj nie je iba trendy výrazom, ktorý by mal poznať každý uvedomelý človek. Ide o dlhodobý proces, ktorý vás dovedie k pocitu naplnenia, spokojnosti a neraz aj k vyšším zárobkom. Žiaľ, počas školy či kariéry sa sebarozvoj často ocitá na vedľajšej koľaji, čo je však chyba, pretože práve investícia do svojho vlastného rozvoja zvykne prinášať najviac ovocia, a to nielen v materiálnom vyjadrení, ale aj v rámci celkovej spokojnosti so životom.

Nedostaňte sa s vlastným „ja“ do stereotypu

Po skončení strednej či vysokej školy a zahájení budovania kariéry sa mnohí ľudia ešte pred dovŕšením 30. roku života upadajú do nepríjemného stereotypu. Práce je čoraz viac na úkor voľného času a ak sa okrem kariéry začnete sústrediť na budovanie rodiny, voľný čas vám už nezostane prakticky žiadny. Počiatočné nadšenie z dobrého kariérneho smerovania potom môžu rýchlo vystriedať pocity frustrácie, prešľapovania na mieste a nedostatočnej sebarealizácie. Stereotyp môže byť v tomto smere teda aj nebezpečný a môže sa postarať o dlhodobé zdravotné problémy a pocity neuspokojenia.

Po príklady ani nemusíme zachádzať príliš ďaleko do minulosti. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia spôsobili, že mnohí ľudia zostali zavretí doma. Online vyučovanie či permanentný home office predstavovali záťaž, s ktorou sa väčšina ľudí vyrovnávala iba ťažko. Sociálne odlúčenie, zhoršený prospech u detí, nedostatok motivácie čokoľvek robiť boli pritom iba niektorým z mnohých ďalších negatívnych dôsledkov. Práve „vďaka“ takejto situácii, ktorú sme mnohí zažili prvýkrát, už snáď niet pochýb o tom, že sebarozvoj je naozaj veľmi dôležitý.

Sebarozvoj ako cesta k úspechom

Ak máte pocit, že sa nič nové neučíte, nikam nenapredujete a máte pocit, že sa točíte v akomsi bludnom kruhu, tak určite čítajte ďalej. Tvrdenie, že tá najlepšia investícia je často do seba samého a rozvoja svojich schopností, nie je vôbec prehnané. Prinášame vám tipy, ako si nájsť aktivity, ktoré vás posunú vpred a zlepšia kvalitu vášho života. Pozor, výlety do miestnej krčmy, medzi nimi nie sú, avšak príležitostí je viac ako dosť. Stačí ich len správne uchopiť. Ako teda popracovať na svojom sebarozvoji?

Vyberte si oblasť, ktorá vás baví

Prvým predpokladom k úspechu je uvedomiť si, že musíte začať niečo robiť. Je ideálne, ak si ale vyberiete oblasť, ku ktorej vás ťahá vaše srdce. Skúste si spomenúť, čo vás možno kedysi bavilo, prípadne čo ste chceli vyskúšať a nemali ste na to čas. Ak aj šliapnete vedľa, nič sa nedeje, nikto vás predsa nemôže nútiť, aby ste zotrvávali pri činnosti, ktorá vás nenapĺňa. V prípade, že neviete kde začať, veľmi užitočný môže byť koučing. Vaše problémy za vás nevyrieši, avšak vhodným spôsobom vás nasmeruje. Svojho kouča si dnes viete nájsť ľahko aj online.

Obzrite sa po príležitostiach okolo seba

Príležitosti na sebarozvoj vám niekedy naservíruje sám život, treba však tieto príležitosti vnímať a nebáť sa ich chytiť. Skúste napríklad rôzne dobrovoľnícke spolky vo vašom okolí, prípadne si nájdite kluby podobne zmýšľajúcich ľudí, ako ste vy. Skúste premýšľať spôsobom, čo by ste sa mohli nové naučiť, aby ste mohli svojmu okoliu pomôcť, prípadne ho vylepšiť.

Zlaďte sebarozvoj s rodinným a pracovným životom

Začať sa venovať sebarozvoju neznamená, že budete žiť len sami pre seba a nebude vás zaujímať nič iné. Samozrejme, treba byť aj trochu egoistom, avšak v zdravej miere. Vyberajte si preto jednotlivé aktivity tak, aby ste neohrozili svoj pracovný, prípadne rodinný život.

Myslite na budúcnosť

Pri výbere toho, akým smerom sa budete zdokonaľovať, myslite na to, ako by ste nové znalosti mohli využiť aj v praktickom živote. Neznamená to však, že by ste na spôsob rozvoja mali hľadieť čisto oportunisticky, skúste však niečo, čo vám pomôže aj do budúcna v rôznych oblastiach vášho života.

Zlepšíte život sebe aj ľuďom okolo vás

Mohlo by sa zdať, že vydať sa cestu sebarozvoja sa bude týkať čisto iba vás. To však ale nie je pravda. Ak vás nové znalosti či zručnosti uspokoja, stanete sa lepším človekom nielen pre seba samého, ale aj pre ľudí okolo vás. Napokon, asi len málokto by chcel tráviť čas s večne uhundraným človekom, ktorý v podstate ani nie je spokojný sám sebou. Sebarozvoj teda netreba vnímať iba optikou „ako pomôže mne“ ale tiež v zmysle „ako pomôže môjmu okoliu.“

Čo sa pri sebarozvoji môžete naučiť?

Sebarozvoj nie je možné dosiahnuť iba tým, že si prečítate jednu či dve knihy plné motivácie, ktoré sa tejto témy týkajú. Samozrejme, na začiatok vo fáze, keď sa budete len rozhliadať po dostupných možnostiach vám môžu byť knihy nápomocné. Aby ste však dosiahli skutočný úspech a posunuli sa vpred, bude potrebná vaša akcia. Akúkoľvek lenivosť tak treba doslova hodiť za chrbát a nebáť sa vystúpiť z komfortnej zóny. V praxi to znamená, že v rámci sebarozvoja budete musieť neraz podniknúť zmeny, ktoré vám možno najprv nebudú príjemné.

V konečnom dôsledku vás ale sebarozvoj môže mnohému naučiť. V závislosti od toho, akou cestou sa vyberiete, môže ísť o pokoru, pochopenie, ale aj schopnosti, ktoré vám pomôžu k rýchlejšiemu učeniu či adaptácii na nové situácie. Možno vás prekvapí, že aj zdanlivo nedôležitá zručnosť, ktorú získate, bude mať pre vás v budúcnosti zásadný význam.

Nikdy nie je neskoro

Sebarozvoj ani zďaleka nie je iba pre mladých ľudí, prípadne tých, ktorí v honbe za kariérou stratili samých seba. Dá sa s ním začať v každom veku a rovnako v každom veku dokáže byť prínosom. Príkladom môžu byť rôzne programy celoživotného vzdelávania pre seniorov, ktoré sú mimoriadne zaujímavou možnosťou, ako sa naučiť niečo nové, spoznať ľudí v podobnom veku, zlepšiť kvalitu svojho života a v neposlednom rade sa udržať pri fyzickom aj mentálnom zdraví. Vo všeobecnosti ale platí, že ak si zvolíte správnu formu sebarozvoja a budete na sebe skutočne pracovať, lepší spôsob, ako investovať snáď ani nenájdete.

Pridané dňa: 23.06.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: