Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Kolektívne požičiavanie je spôsobom, ako si výhodne požičať aj investovať

Máte peniaze nazvyš a radi by ste ich zhodnotili? Ak hľadáte možnosti investovania s nízkym rizikom, zrejme skôr či neskôr natrafíte na niektorú z foriem kolektívneho investovania. Vo všeobecnosti ide o zaujímavú možnosť diverzifikácie rizika pri investovaní popri zachovaní slušného zhodnotenia investovaných prostriedkov. Kolektívnemu investovaniu sa však nebudeme venovať iba všeobecne, ale zameriame sa najmä na P2P pôžičky.

Kolektívne investovanie je vhodným začiatkom pre nových investorov

Nový investor to dnes vôbec nemusí mať ľahké. Hoci informácií o investičných možnostiach je všade naozaj dostatok a rovnako široký je aj výber investičných nástrojov, zorientovať sa a vydať tou správnou cestou môže byť pre začiatočníka poriadnym orieškom. Pre tých, ktorí sú obozretnejší a citlivejší na mieru rizika sú dnes dostupné rôzne formy kolektívneho investovania (napríklad prostredníctvom podielových fondov alebo P2P pôžičiek), pri ktorých nielenže netreba obrovský kapitál, ale sú výhodné aj z pohľadu súvisiacich poplatkov.

Cieľom kolektívneho investovania (nazývané tiež nepriame investovanie) je najmä zhodnotenie vloženého kapitálu, ale zároveň aj rozloženie rizika a zabezpečenie vysokej likvidity pri zámere výberu finančných prostriedkov.

Formou kolektívneho investovania sú aj P2P pôžičky

Ak už viete, alebo aspoň tušíte, že kolektívne investovanie bude pre vás tou správnou voľbou, zostáva vybrať si tú správnu formu, resp. spôsob. Najrozšírenejším spôsobom sú stále podielové fondy, o ktorých ste už určite počuli. V tomto prípade prebieha investícia nákupom podielových listov od správcovskej spoločnosti. Zďaleka však nejde o jediný spôsob kolektívneho investovania, čoraz viac pozornosti získavajú medzi investormi peer-to-peer pôžičky, alebo zjednodušene, P2P pôžičky či komunitné pôžičky.

Možno vás to prekvapí, no P2P pôžičky sú tu v podstate ešte dlhšie ako podielové fondy. Svojím spôsobom totiž existujú od momentu, kedy si ľudia medzi sebou začali požičiavať peniaze. Veď napokon, bez sprostredkovateľa, banky či inej inštitúcie si ľudia v rámci komunít požičiavajú peniaze už po stáročia. P2P pôžičky sa ale rozšírením moderných technológií stali aj veľmi zaujímavým investičným nástrojom.

Celý princíp P2P pôžičiek je pritom veľmi jednoduchý. Na jednej strane je osoba, ktorá si chce požičať a na strane druhej je investor, resp. investori, ktorí sú ochotní za určitý úrok svoje peniaze požičať. Následne dlžník aj s úrokom spláca svoju pôžičku a tieto splátky sa pomerovo rozdeľujú medzi investorov (v prípade, ak je investorov viac).

P2P pôžičky v digitálnej dobe

Ak by sme mali zhodnotiť, ako fungovali P2P pôžičky v dávnych dobách, išlo v podstate o neregulovaný proces, kedy si ľudia navzájom v rámci komunít požičiavali peniaze, často bez zmluvy a v podstate „na dobré slovo“. Skutočnú revolúciu v tomto smere spôsobilo až masové rozšírenie internetu. Práve pomocou internetu a platforiem pre P2P pôžičky sa spájajú investori so záujemcami o pôžičku. Jednotlivec tak môže požičať peniaze niekomu, resp. zložiť sa na pôžičku niekomu, koho nikdy predtým nevidel a profitovať z toho, že časť svojich peňazí je ochotný požičať tomu, kto ich práve potrebuje.

P2P pôžičky a ich stúpajúca popularita sú dôkazom, že ľudia si medzi sebou môžu požičiavať peniaze veľmi efektívne aj bez toho, aby museli fyzicky navštíviť pobočku banky či inej inštitúcie a prechádzať celým byrokratickým procesom. Napriek tomu, že si ľudia požičiavajú medzi sebou, ide o bezpečný spôsob, ako investovať, resp. ako si požičať. Celý proces je totiž technologicky zabezpečený pomocou platformy, ktorá je pre jednu aj druhú stranu garanciou funkčnosti a férovosti.

P2P pôžičky z pohľadu investora

Dôvodov, prečo sú P2P pôžičky pre investorov stále lákavejšou príležitosťou je hneď niekoľko. Začať investovať týmto spôsobom je veľmi jednoduché, stačí si vybrať tú správnu platformu a už v priebehu pár hodín sa môžete zapájať do „pôžičkových aukcií“. Zároveň platí, že začať investovať môžete aj s pomerne nízkym kapitálom, a to na úrovni niekoľko sto eur. V závislosti od konkrétnej platformy a vašej šikovnosti pritom môžete počítať aj s veľmi slušným výnosom, pri P2P pôžičkách totiž nie je ničím výnimočným ani ročné zhodnotenie vložených finančných prostriedkov nad 20 %.

Každé investovanie so sebou samozrejme prináša aj určitú mieru rizika. Pri P2P pôžičkách sú tým rizikom predovšetkým nezodpovední dlžníci, ktorí prestanú splácať. V takom prípade ale ako investor neodídete s dlhým nosom, prevádzkovatelia týchto platforiem ponúkajú investorom možnosť odkúpenia pohľadávky a využitím tejto možnosti máte istotu, že neprídete o investované prostriedky.

Ďalšou veľkou výhodou, prečo sa rozhodnúť pre investovanie do P2P pôžičiek prostredníctvom online platformy je kompletná príprava zmluvnej dokumentácie, ako aj zabezpečenie komunikácie s dlžníkom. Vy ako investor tak so žiadnou administratívou, vymáhaním či zdĺhavou komunikáciou nebudete strácať čas.

Potrebujete si požičať? P2P pôžičky sú riešením!

Investovanie do P2P pôžičiek by prirodzene nemohlo fungovať, ak by neexistovali ľudia, ktorí si potrebujú týmto spôsobom požičať. V krátkosti sa preto na P2P pôžičky pozrime aj z pohľadu dlžníkov.

V prvom rade ide o spôsob, ako si rýchlo požičať peniaze prostredníctvom online platformy a spravidla aj bez dokladovania príjmu. Dlžník si zároveň veľmi ľahko môže nájsť referencie na konkrétnu platformu a pri troche obozretnosti sa tak nestane obeťou podvodníkov. Vybrať si P2P platformu na požičanie za výhodných podmienok je navyše otázkou krátkeho času.

Komunitné pôžičky sú tak len ďalším z dôkazov, aká je sila kolektívneho investovania. P2P pôžičky sú na jednej strane vhodnou investičnou príležitosťou a na strane druhej, spôsobom, ako rýchlo a za výhodných podmienok poskytnúť pôžičku tomu, kto ju práve potrebuje.

Pridané dňa: 11.02.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: