Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Nahlasovanie voľných pracovných miest

Snahou každého štátu je udržiavať mieru nezamestnanosti na čo najnižšej úrovni a s týmto cieľom prijíma rôzne opatrenia. Jedným z nich je aj povinnosť pre zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta. Vyznieva teda logicky, že štát chce hľadanie zamestnania občanom čo najviac uľahčiť a zároveň má záujem na tom, aby bol medzi ponukami voľných pracovných miest poriadok. Čo sa o novom portáli a povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta oplatí vedieť?

Internet zmenil spôsob hľadania práce

Rozšírenie internetového pripojenia v uplynulých 20 rokoch spôsobilo revolúciu v mnohých oblastiach. Nie sú to len rýchle online platby či dostupné pôžičky alebo investovanie dostupné prakticky pre každého. Internet zmenil aj spôsob, ako si ľudia hľadajú prácu. Už si nemusia v novinách označovať pracovné inzeráty, ktoré ich zaujali a telefonicky kontaktovať personálne oddelenia či pravidelne dochádzať na úrad práce. K stovkám pracovných inzerátov sa môžete ľahko dostať, a to dokonca nielen na špecializovaných portáloch, ale aj sociálnych sieťach ako je Facebook či LinkedIn.

Povinnosť pre zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta

Ak zamestnávate ľudí, určite by vám nemala uniknúť povinnosť stanovená v § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti. Ten stanovuje, že voľné pracovné miesto je zamestnávateľ povinný nahlásiť tomu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, teda miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Je pritom úplne jedno koľko ľudí zamestnávate a táto povinnosť sa týka úplne každého zamestnávateľa, ktorému sa buď uvoľnilo pracovné miesto, alebo pri vytvorení nového pracovného miesta nové pracovné miesto. Oplatí sa ešte vedieť, že vôbec nejde o novinku, pretože táto povinnosť platí od 1. januára 2019.

Hoci sa na prvé počutie môže zdať, že ide o ďalšiu otravnú povinnosť navyše, ktorou štát iba zamestnávateľom pridáva prácu, nie je to celkom tak. Nahlásiť voľné pracovné miesto je totiž možné rôznymi spôsobmi a tak si môžete vybrať taký, ktorý vás bude stáť najmenej času a námahy. Túto povinnosť si môžete ako zamestnávateľ splniť nielen osobne na úrade, ale aj poštou, telefonicky či vyplnením online tlačiva s názvom „Nahláška voľných pracovných miest“. Ďalšou možnosťou, ako nahlásiť voľné pracovné miesto je využitie nového portálu Služieb zamestnanosti či agentov pracovných miest, ktorí sú priamo zamestnancami úradov práce.

Riešení je teda hneď viacero a nemusíte sa obávať, že by plnenie tejto povinnosti bolo spojené s nejakými byrokratickými prekážkami. Oplatí sa ešte dodať, že nahlásenie pracovného miesta je zadarmo a zároveň, že nie všetky voľné pracovné miesta musíte nahlasovať. Uvedená povinnosť sa totiž vzťahuje iba na voľné miesta na trvalý pracovný pomer. Nenahlasujete teda v prípade, že hľadáte brigádnikov na sezónne práce, alebo tzv. dohodárov na vykonanie určitej činnosti.

Štát prichádza s novým portálom pracovných ponúk

V predchádzajúcej časti sme spomenuli nový portál Služieb zamestnanosti, ktorý bol do prevádzky uvedený iba nedávno, presne 1. februára 2022. Je dôkazom, že portál s pracovnými ponukami nemusí mať vždy iba súkromného vlastníka, ale týmto spôsobom môže svoje aktivity realizovať aj štát. Aktuálne je na portáli vyše 80 000 pracovných ponúk, pričom prihlásiť sa sem môžete ako zamestnávateľ pre potreby zverejnenia pracovnej ponuky, tak aj občan, ktorý je evidovaný úradom práce ako uchádzač o zamestnanie.

Dobrou správou je, že nový portál je verejnosti prístupný aj bez registrácie, takže pracovné ponuky si môžete pozrieť aj v prípade, že zamestnanie práve máte. Výhodou, ktorú ocenia mnohí zamestnávatelia môže byť nielen to, že si pomocou tohto portálu ľahšie splníte svoju nahlasovaciu povinnosť, ale zároveň ide o ďalšie miesto, kde pracovný inzerát uverejníte úplne zdarma. Mnohé súkromné portály sú pre zamestnávateľov spoplatnené a tak najmä pre menších zamestnávateľov predstavuje portál Služieb zamestnanosti spôsob, ako nájsť nového zamestnanca prakticky bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

Čo vám hrozí, ak voľné pracovné miesto nenahlásite?

Nie je žiadnym prekvapením, že plnenie povinností si štát vynucuje rôznymi sankciami. V prípade povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta to nebolo inak ešte pred vyše dvoma rokmi hrozili za nesplnenie tejto povinnosti pokuty vo výške niekoľko sto eur. Od júla 2020 však bola sankcia zo zákona odstránená a tak aktuálne nie je možné za nesplnenie tejto povinnosti ukladať pokuty. Ak ale patríte medzi pedantov a chcete mať istotu, že postupujete 100 % v súlade so zákonom, tak voľné miesta určite nahlasujte. Navyše, vďaka vyššie spomenutému portálu Služieb zamestnanosti to nie je nič náročné.

S úradom práce sa oplatí spolupracovať

Z pohľadu zamestnávateľa sa spoluprácu s úradom práce neoplatí podceňovať. Čoraz častejšie totiž presadzujú proaktívny prístup pri spájaní dopytu s ponukou a pri obsadzovaní niektorých pracovných miest (skôr s nižšími nárokmi na kvalifikáciu) môže ísť o veľmi efektívny spôsob, ako nájsť tú správnu pracovnú silu. Rovnako efektívne môže spolupráca s úradom práce fungovať, ak obsadzujete viacero pracovných miest naraz, prípadne hľadáte niekoho na sezónne práce alebo máte záujem o prijatie absolventa na prax. Zaujímavé môžu byť tiež rôzne programy na podporu zamestnanosti, kedy vám úrad dokonca môže po určitý čas prispievať na mzdu novoprijatého zamestnanca.

V prípade, že sa často zaoberáte náborom nových zamestnancov, určite sa oplatí sledovať jednotlivé opatrenia na podporu zamestnanosti a prípadne ich aj využiť vo svoj prospech.

Pridané dňa: 23.11.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: