Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Prístup mladých ľudí k peniazom

O mladých ľuďoch sa často hovorí, že s peniazmi narábajú ľahkovážne. V tejto súvislosti sa často spomína aj nízka finančná gramotnosť a prehnané očakávania ohľadom prvej výplaty po absolvovaní školy. Je to však v skutočnosti tak a akým spôsobom sa dá vzťah mladých ľudí k peniazom formovať?

Čo rozhoduje u mladých ľudí?

Hospodárenie s peniazmi je aktuálnou témou v prípade všetkých vekových kategórií. Podľa prieskumu realizovaného pred 3 rokmi však vyšlo, že väčšina mladých ľudí vo vekovej skupine 18 až 30 rokov považuje peniaze za dôležité, avšak nie to najdôležitejšie. Väčšina mladých respondentov sa tiež vyjadrila, že na kúpu bytu či domu si radšej budú šetriť ako sa nadmerne zadlžovať. Z celého prieskumu vyplynulo, že iba 4 % respondentov pristupuje k peniazom menej zodpovedne a najradšej ich mína a užíva si.

Výsledky prieskumu sú bezpochyby zaujímavé, otázne však je, do akej miery zodpovedajú odpovede respondentov aj ich skutočnému správaniu, veď napríklad, pri súčasných cenách nehnuteľností je predstava „našetrenia“ si na vlastný byt celkom vzdialená realite. Podobné prieskumy sú často realizované na reprezentatívnej vzorke obyvateľov a preto nemusia byť vždy smerodajné. Nuž a ak je reč o mladých, zabúdať tiež netreba na to, že práve mladí majú pri nákupných rozhodnutiach väčšiu tendenciu podliehať emóciám. Neraz si tak kúpia aj vec, ktorú v skutočnosti nepotrebujú.

Po príklady nezodpovedných a silne emočne ovplyvnených nákupných rozhodnutí napokon ani netreba chodiť ďaleko. Predstavte si mladého muža, čerstvého držiteľa vodičského preukazu. Relatívne častým javom je, ak si ako prvé auto kúpi ojazdený model prémiovej značky. To sa ako ojazdené dá síce pomerne lacno kúpiť, avšak jeho následný servis a údržba je natoľko nákladná, že nového majiteľa začne poriadne ťažiť. Výnimočné potom nie sú ani situácie, kedy na opravu jednoducho neostane a takto „výhodne“ kúpené auto len stojí pred domom.

Odkiaľ si berú mladí ľudia vzory?

Rovnako ako v iných oblastiach života, tak aj v prípade narábania s financiami si mladí ľudia berú za vzor predovšetkým svojich rodičov. Ak teda rodičia pri narábaní s peniazmi nejdú dobrým príkladom, je veľmi pravdepodobné, že takéto nesprávne návyky pochytí aj ich potomok. Pozitívne však je, že to platí aj naopak. Ak povedzme otec je aktívnym investorom a zaujíma sa o investovanie, je veľká šanca, že zhodnocovanie peňazí sa stane prirodzenou súčasťou finančného správania aj jeho dieťaťa.

Celú výchovu ohľadom narábania s peniazmi nemôžeme ale „hodiť“ len na rodičov. Významným ovplyvňujúcim faktorom je totiž aj škola a najbližší kamaráti. Dokonca, podľa nedávneho prieskumu majú práve kamaráti celkom zásadný vplyv na vnímanie financií a schopnosti narábania s nimi. Bohužiaľ, na mnohých školách akékoľvek vzdelávanie v tejto oblasti stále chýba. Nie je preto prekvapením, že často ani absolventi stredných škôl nepoznajú rozdiely medzi jednotlivými typmi úverov, nevedia čo je to istina, čo označuje skratka RPMN a rovnako ani nevedia, na čo sa zamerať pri úverových zmluvách.

Práve mladým sa potom môže stať, že sa začnú zadlžovať, dostanú sa do dlhovej pasce, prípadne naletia na rôzne ponuky „rýchlych a zaručených“ zárobkov. A to rozhodne nie je sľubný začiatok života dospelého človeka.

Tipy, ako zlepšiť hospodárenie s peniazmi u detí a mladých ľudí

V súčasnosti ani medzi odborníkmi nepanuje jednotný názor na otázky, kedy by sa mali rodičia začať s deťmi rozprávať o peniazoch, rovnako ako neexistuje ani ideálna mesačná výška vreckového. Vždy totiž záleží od konkrétnych finančnej situácie konkrétnej rodiny. Už na prvom stupni by si ale dieťa malo byť vedomé toho, že peniaze je potrebné niekde zarobiť a že s nimi treba hospodáriť uvážlivo. Pre lepšiu predstavu ponúkame hneď niekoľko tipov, ako dieťa, resp. dospievajúceho priviesť k lepšiemu hospodáreniu s peniazmi.

Aké by mali byť úspory detí a mladých?

Ideálne je, aby každý mladý bol vedený k budovaniu finančnej rezervy. Výška „železnej rezervy“ môže byť určená rôzne, najčastejšie však percentuálne. Dôležité je tiež vysvetliť, že hoci si dieťa môže za svoje peniaze „kúpiť čokoľvek“, nemalo by si hneď všetky svoje úspory minúť. Dobrým cvičením môže byť, ak dáte dieťaťu povedzme 5 eur a pošlete ho do obchodu s tým, že predtým si podľa vlastnej fantázie vymyslí, čo všetko si môže kúpiť. Následne v obchode zistí, na čo skutočne má. Toto cvičenie pomôže dieťaťu už v relatívne nízkom veku pochopiť hodnotu peňazí.

Správne nastavená výška vreckového

S vyššie uvedeným súvisí aj výška vreckového. Pre niekoho môže byť veľa aj 10 eur mesačne, inému zas nebude mesačne stačiť ani 100 eur. Dôležité je jasné nastavenie pravidiel a zachovanie určitej primeranosti medzi vreckovým, motiváciou dieťaťa a príjmami rodičov. Zároveň by malo byť vreckové adekvátne veku a potrebám dieťaťa.

Forma vreckového

Na to, ako bude dieťa pristupovať k peniazom má vplyv aj forma, akou vreckové dostáva. Je možné zriadiť dieťaťu zvlášť účet v banke a od 5 rokov veku mu môžete vybaviť aj debetnú kartu. Pomocou nej môžete dieťa naučiť platiť kartou, resp. vyberať si hotovosť z bankomatu. Zároveň tým dieťa naučíte, že peniaze, ktoré máme nie sú vždy iba tie, ktoré máme priamo v peňaženke. Samozrejme, v istých prípadoch je lepšie dať dieťaťu vreckové radšej v hotovosti, napríklad ak si kupuje veci v školskom bufete alebo pred odchodom na letný tábor.

Upriamte pozornosť na budúcnosť

Už v mnohých detských rozprávkach nájdete poučenie, že kto sa nepripravil včas na budúcnosť, tak zle dopadol. Skúste toto aplikovať aj v prípade finančnej výchovy. S tou sa dá začať už v predškolskom veku. Formou rozprávky môžete dieťaťu ľahko vysvetliť, že ak si niekto kupuje všetky sladkosti, ktoré vidí v obchode, tak mu neskôr žiadne peniaze nezostanú na potraviny, ktoré sú skutočne dôležité. Rovnako je vhodné dieťaťu vysvetliť, že si nemusí kúpiť hneď všetko, čo uvidí v reklame a časť peňazí si má vždy odkladať na „horšie časy“. Mimochodom, vplyvu reklamy na deti sme sa venovali v tomto článku.

Možnosť dôchodkového sporenia je aktuálna aj pre mladých

Aby sme sa však nezameriavali iba na tých menších, zdôraznime, že každý rodič by mal svojmu dieťaťu pri rozbehu kariéry zdôrazniť dôležitosť doplnkového dôchodkového sporenia. Hoci vo veku 18 – 26 rokov sa môže zdať dôchodok ešte veľmi ďaleko, pri dôchodkovom sporení platí staré známe „čím skôr, tým lepšie“. Niekedy stačí viesť deti k odkladaniu malých súm, hoci aj 1 eura mesačne, aby si dieťa vytvorilo návyk, aj keď nie na dôchodok, tak na horšie časy.

Čo sa za mladi naučíš...

V tejto súvislosti sa patrí spomenúť ešte jedno príslovie – „čo sa za mladi naučíš, na starobu akoby si našiel“. Bezpochyby platí aj o učení sa hospodárenia s peniazmi. Už od útleho veku sa oplatí vysvetľovať hodnotu peňazí, potrebu ich zarábania, nvestovania a uvážlivého míňania. Čím skôr si totiž mladý človek osvojí správne zásady hospodárenia s peniazmi, tým bude viesť po finančnej stránke lepší život.

Pridané dňa: 14.09.2022
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: