Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania vznikol ešte v roku 1996 a jeho hlavnou úlohou je realizácia štátnej podpory bývania v rôznych formách. Hoci obsah podpory sa počas uplynulých rokov menil, aj v súčasnosti je Štátny fond rozvoja bývania prioritne určený na zveľaďovanie bytového fondu. Pre fyzické osoby je práve využitie podpory Štátneho fondu rozvoja bývania cestou k lepšiemu a výhodnejšiemu bývaniu, pre právnické osoby a obce zas cestou k efektívnejšiemu poskytovaniu služieb. Čo sa o aktuálnych projektoch a poskytovanej podpore oplatí vedieť?

Štátny fond rozvoja bývania ako cesta k bývaniu alebo výhodnej rekonštrukcii

Zaujíma vás investovanie do nehnuteľností, riešite otázku vlastného bývania, alebo jeho rekonštrukcie za účelom zníženia energetickej náročnosti? Tak to by ste mali určite vedieť o možnostiach podpory ponúkaných Štátnym fondom rozvoja bývania. Napríklad aj v tomto roku ponúka ŠFRB podporu vo forme zvýhodneného úveru na znižovanie energetickej náročnosti budov, o ktorý môžu požiadať aj bežní občania.

Ak splníte podmienky, máte na dosah možnosť výhodne investovať a zrekonštruovať svoj dom alebo byt, a na tento účel získať úver až vo výške 100 % obstarávacích nákladov, a navyše s dlhou lehotou splatnosti. Výsledkom využitia takejto podpory tak budú nižšie faktúry za energie, modernejšie bývanie a k tomu aj nízke splátky, ktoré nemusia nutne prevetrať váš finančný rozpočet.

A prečo vôbec o podporu žiadať práve Štátny fond rozvoja bývania? Odpoveď je jednoduchá. Snáď najväčšou výhodou podpory od ŠFRB je, že na rozdiel od iných poskytovateľov úverov, ako žiadateľ nebudete platiť poplatky za poskytnutie úveru ani za vedenie úverového účtu, pričom rovnako sa počas celej doby splatnosti úveru nezmení úroková sadzba. Poďme ale pekne po poriadku a zamerajme sa na konkrétne oblasti pomoci, ktoré aktuálne Štátny fond rozvoja bývania ponúka.

Obstaranie bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby

Jednou z hlavných foriem podpory zo strany ŠFRB sú podporné príspevky na obstaranie bytu alebo rodinného domu pre fyzické osoby, pričom táto podpora sa poskytuje formou úveru, ktorý je pri porovnaní celkových nákladov citeľne lacnejší ako bežne dostupné hypotéky. Takýto úver môžete získať úver do výšky 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 180 000 € so splatnosťou aj 40 rokov pri fixovanom úroku na úrovni 1 %.

Skôr ako sa začnete tešiť a vyberať si novú nehnuteľnosť, ešte zadržte. Tieto dotácie majú za cieľ podporiť prístup občanov k vlastnému bývaniu a zlepšiť ich životné podmienky, zároveň sa s nimi spája aj viacero limitov a zďaleka nie sú dostupné pre každého. Poskytnutie úveru je totiž viazané na splnenie rôznych podmienok nielen obstarávanej nehnuteľnosti, ale aj podmienok zo strany žiadateľov, ako napríklad preukázanie ročného príjmu či schopnosti splácania.

Rovnako musíte patriť do jednej z nasledovných skupín. O podporu môžu žiadať manželia do 35 rokov, rodičia dieťaťa do 6 rokov, manželia s dieťaťom, osamelí rodičia do veku dieťaťa 15 rokov, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, odchovanci, ktorí dovŕšili 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Platí zároveň pravidlo, že vek spolu s lehotou na splatenie úveru nesmie presiahnuť 65 rokov.

S číslami ešte nekončíme, podporu totiž nedostanete na kúpu akéhokoľvek bytu alebo domu. Úver od ŠFRB sa poskytuje pre maximálnu podlahovú plochu bytu v bytovom dome 80 m2 a v prípade rodinného domu 120 m2. Najmä v prípade mladomanželov stojí za zmienku, že ŠFRB môže poskytnúť bonus vo výške 2 000 eur po narodení dieťaťa. Rovnako ako pri bežných hypotékach, aj v prípade čerpania podpory ŠFRB sa ručí obstarávanou nehnuteľnosťou.

To ale ešte stále nie je všetko, nesmiete totiž prekročiť ani hranicu maximálneho príjmu. Platí totiž, že celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, ďalší rodič dieťaťa, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný. Najmä vo väčších mestách, kde sú platy vyššie, je tak celkom problematické túto podmienku splniť. Podpora je tak zacielená najmä na nízkopríjmové a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Obnova bytovej budovy

Pre fyzické aj právnické osoby je určený aj program Obnovy bytovej budovy, ktorý je možné využiť napríklad na zateplenie obytného alebo aj rodinného domu, modernizáciu spoločných priestorov, alebo aj výmenu výťahov. Zvlášť zaujímavá je táto možnosť pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne vlastníkov bytov a nebytových priestorov v BD zastúpení správcom.

Výhody takéhoto financovania sú zrejmé, získať je totiž možné úver až do 100 % výšky obstarávacích nákladov, a to pri úrokovej sadzbe od 1 do 3 %. Zásadnou výhodou sú aj v tomto prípade už spomínané nulové poplatky za vedenie účtu a garancia úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti úveru. Takýto úver môže byť poskytnutý až na 25 rokov.

Obstaranie nájomných bytov, zariadenia sociálnych služieb a ubytovacích domov

Obce, neziskové organizácie a rôzne iné právnické osoby so sídlom na území SR majú možnosť požiadať o podporu aj v rámci ďalších troch programov - Obstaranie nájomných bytov, obstaranie a obnovu zariadenia sociálnych služieb a obstaranie ubytovacích domov.

Kým pri prvých dvoch uvedených programov prijíma ŠFRB niekoľko stoviek žiadostí ročne, pri zvyšných troch sa počet žiadostí počíta na desiatky, pričom vo väčšej miere ho využívajú najmä obce a mestá. Ide však o zaujímavú možnosť tiež pre každého, kto by chcel v oblasti sociálnych služieb podnikať, pretože podporný úver je možné využiť nielen na vybudovanie, ale aj obnovu či rozšírenie zariadenia sociálnych služieb. Pozitívne vyznieva bezpochyby aj informácie, že ročne sa vďaka podpore Štátneho fondu rozvoja bývania darí vybudovať približne 150 až 200 lôžok pre zariadenia sociálnych služieb.

Aká je úspešnosť?

Ak vás vyššie uvedené formy podpory zo strany ŠFRB zaujali, mali by ste sa pustiť do študovania aktuálnych podmienok. Spravidla každým rokom sa totiž menia, okruhy oprávnených osôb sa rozširujú alebo naopak zužujú a tiež dochádza k zmenám čo sa týka výšky poskytovanej podpory. Aby mala vaša žiadosť šancu na úspech, treba sa dôkladne oboznámiť so všetkými kritériami.

Na záver iba dodajme, že Štátny fond rozvoja bývania v roku 2022 podľa oficiálnych údajov zverejnených vo Výročnej správe poskytol vo forme úverov až 225 181 120,00 eur za spolu 692 akceptovaných žiadostí vrátane zvýšení poskytnutej podpory. Úspešnosť žiadateľov pritom vôbec nie je nízka, pretože počet kladne posúdených žiadostí predstavoval 81,5 % mieru úspešnosti z celkového počtu doručených žiadostí vrátane žiadostí o zvýšenie poskytnutej podpory.

Pridané dňa: 12.06.2024
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: