Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Súdne spory ako investícia

Nie je žiadnou novinkou, že súdne spory sú zdĺhavou a často aj poriadne nákladnou záležitosťou. Možno ste ale ešte nepočuli o tom, že financovanie súdnych sporov môže byť aj zaujímavou investičnou príležitosťou. Na Slovensku je tzv. litigačné financovanie stále ešte „v plienkach“ a mnohí investori o tejto možnosti ani netušia. O čo teda ide a ako takéto financovanie prebieha?

Súdne spory stoja čas, peniaze ale sú aj veľkou príležitosťou

Ak máte pocit, že ste v práve a chystáte sa súdiť, musíte sa pripraviť na to, že celý proces sa môže nielen poriadne natiahnuť, ale aj predražiť. Hájenie práva na súde, najmä v prípade majetkových sporov, nie je vôbec lacnou záležitosťou, keďže okrem právneho zástupcu a súdnych poplatkov treba platiť aj rôzne preddavky počas konania či iné výdavky, ktoré vám vzniknú napríklad v súvislosti so zadovažovaním dôkazov. Navyše, od žalovanej sumy sa odvíja aj výška súdneho poplatku, ktorá v prípade väčších nárokov v rámci obchodnoprávnych či občianskych sporov môže dosahovať aj tisíce či desaťtisíce eur.

Samozrejme, v prípade úplného úspechu vo veci, zaviaže súd protistranu na to, aby vám uhradila náhradu trov celého konania. V praxi to však znamená, že počas celého sporu musíte mať finančné prostriedky na jeho financovanie a vložené prostriedky sa vám v prípade právoplatného rozhodnutia vo váš prospech vrátia až následne. Spory sa na súdoch celkom „vlečú“, čo vyplýva aj z oficiálnych údajov Ministerstva spravodlivosti SR. Podľa aktuálnych údajov bola priemerná dĺžka obchodnoprávneho sporu v roku 2022 až vyše 30 mesiacov, pričom v prípade občianskych sporov dosahuje priemerná dĺžka konania takmer 20 mesiacov. To sú samozrejme iba priemerné hodnoty, niektoré konania na súdoch sa vedú aj vyše 10 rokov.

Niet sa preto čo čudovať, že pri predstave zdĺhavého súdneho konania, ktoré navyše priebežne zaťažuje rozpočet, sa mnohým ľuďom do riešenia sporov prostredníctvom súdov ísť nechce. Pre investorov však sú však niektoré typy súdnych sporov veľmi atraktívne a tak sa už aj u nás začína popri moderných investíciách, ako sú P2P pôžičky, aj litigačné financovanie, teda zjednodušene povedané, investovanie do súdnych sporov.

Princíp litigačného financovania

Ak vo vyššie popísaných úskaliach súdnych sporov vidíte investičnú príležitosť aj vy, mali by ste vedieť, na akom princípe takéto investovanie funguje. Na nasledujúcich riadkoch popisujeme základný a zjednodušený model, ktorý ale v závislosti od konkrétnej situácie a dohody môže mať rôzne modifikácie. Základným krokom, podobne ako v prípade iných investícií, je dôkladné posúdenie toho, aké má strana sporu šance na úspech. Investori zvyknú financovať skôr snahy žalobcov, a v rámci tohto posúdenia sa napríklad hodnotí dôkazná situácia žalobcu, skúsenosti právneho zástupcu a podľa možností aj všetky známe detaily konkrétneho prípadu.

V prípade, že ako investor prejavíte záujem a usúdite, že do daného sporu sa oplatí investovať spíšete s financovanou stranou sporu zmluvu. V nej môžu byť uvedené rôzne detaily, no predovšetkým netreba zabudnúť na maximálnu poskytnutú sumu a tiež dohodnúť si odmenu v prípade úspechu vo veci. Netreba ale zabúdať ani na prípad, že strana, ktorú budete financovať úspešná byť nemusí a v takom prípade nemusí vám ako investorovi nič vyplatiť. Odmenu predstavujúcu výnos bude strana sporu platiť iba v prípade, že spor vyhrá.

Ako investovať do súdnych sporov?

V prípade, že máte širokú sieť kontaktov a pohybujete sa napríklad v advokácii či inej právnickej profesii, môžete financovanie súdnych sporov ponúkať aj na vlastnú päsť. Táto možnosť je však pomerne prácna, zdĺhavá a vyžaduje si širokú sieť kontaktov, ktoré nemá k dispozícii len tak hocikto.

Druhou možnosťou je oslovenie špecialistov na litigačné financovanie, ktorí ponúkajú možnosť individuálnym investorom vložiť svoje peniaze buď do konkrétneho sporu z ponuky alebo do portfólia súdnych sporov roztriedených napríklad podľa trhových segmentov (spory z poistných zmlúv, spory veľkých leteckých spoločností...). Dôležitou výhodou investovania do celého portfólia sporov je rozloženie rizika, pretože odmeny sa pomerovo rozdeľujú. Ak teda aj 3 spory skončia prehrou a 7 výhrou, s výnosom môžete počítať.

V prípade, že sa obrátite na špecialistov platí, že si treba o danom spore, resp. sporoch zistiť čo najviac a neveriť slepo predpokladaným výnosom. Dôležitým ukazovateľom pri investovaní do súdnych sporov je okrem predpokladaného výnosu aj pomer nákladov a žalovanej sumy, a tiež predpokladaná dĺžka konania.

Ako rozoznať atraktívne súdne spory?

Podľa toho, čo sme doteraz uviedli už iste tušíte, že zďaleka nie do každého sporu sa oplatí investovať a ak chcete v tomto smere počítať so zaujímavými výnosmi, budete sa musieť poobzerať aj po zahraničných sporoch. Vo všeobecnosti sa za atraktívne spory považujú tie, kde je výška žalovanej sumy vysoká, teda zjednodušene, v ktorých sa dá „veľa vysúdiť“. Spravidla ide o spory väčších obchodných spoločností, spory s väčším počtom poškodených, prípadne spory vyvolané nekalosúťažným konaním. Zaujímavou príležitosťou sú aj konania, v ktorých sa ako investor postavíte na stranu „slabších“, teda spotrebiteľské alebo pracovnoprávne spory.

Investor, ktorý sa rozhodne pre tento typ investície by mal mať okrem kapitálu aj veľmi dobrý odhad a aspoň základnú orientáciu v práve a súdnictve. Lákavé dokážu byť výnosy na úrovni desiatok percent ročne, no netreba zabúdať ani na ťažší odhad dĺžky konania a často aj na jeho nejasný výsledok. Mimochodom, vstup investora môže mať pre stranu sporu zásadný význam, pretože často umožňuje pred súdom efektívnejšie hájiť svoje práva a napríklad aj obstarávať dôkazy, ktoré by si inak nemohla finančne dovoliť.

Pridané dňa: 29.12.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: