Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Nezabudli ste na nič? Dane sa týkajú aj vašich investícií!

Hoci dane nie sú príliš obľúbenou témou, vyhýbať sa jej určite netreba, a to ani v prípade investícií. Zistite, ako sú zdaňované vaše investície, kedy vzniká povinnosť odviesť daň a pri ktorých investíciách túto povinnosť nemáte.

Investovanie je vynikajúcim spôsobom, ako môžete zhodnotiť svoje úspory, ochrániť ich pred infláciou a v závislosti od vašich schopností a šťastia aj vylepšiť svoj rodinný rozpočet. Skôr ako sa rozhodnete pre investovanie, mali by ste získať čo najviac informácií, aby ste si pripravili investičné portfólio, ktoré vám bude vyhovovať nielen z pohľadu rizika, potenciálneho výnosu, výšky poplatkov, ale aj spôsobu zdanenia.

Téma investície a dane je tak aktuálna pre každého, kto sa rozhodol svoje peniaze zhodnotiť investovaním a treba si uvedomiť, že aj dane môžu mať v konečnom dôsledku vplyv na vaše investičné rozhodnutia. Ako to teda s nimi je?

Zdaňovanie investičných príjmov

Dôvody, prečo platiť dane v riadnej výške a včas snáď ani nemusíme zdôrazňovať. Len pre úplnosť uveďme, že tresty za neodvedenie a krátenie daní rozhodne nie sú najnižšie a preto sa vždy oplatí postupovať presne v súlade so zákonom. Vypomstiť sa môže aj neskoré platenie daní, keďže penále sa dokážu vyšplhať tak vysoko, že vám fakticky „skonzumujú“ hoci aj celý výnos z investovania.

Ak máte radi pokojný spánok a nechcete sa obávať návštevy z daňového úradu, mali by ste mať poriadok aj v daniach súvisiacich s vašimi investíciami. Aby boli úplne presní, reč bude o zdaňovaní tzv. investičných príjmov, resp. výnosov z investícii a zameriame sa na najčastejšie spôsoby investovania.

Najčastejšie spôsoby investovania a dane

Základným právnym rámcom pre zdaňovanie investičných príjmov je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to konkrétne § 7 určujúci, čo sa rozumie pod pojmom „príjmy z kapitálového majetku“.

V zmysle zákona preto dani podliehajú úroky a výnosy z cenných papierov (aj ETF fondy, akcie), z poskytnutých úverov a pôžičiek, ako aj výnosy zo stavebného sporenia a vkladných knižiek. Okrem toho do tejto kategórie spadajú aj podielové listy a štátne dlhopisy. Dane neobchádzajú ani výnosy z prevodu opcií, predaja nehnuteľností a neposlednom rade ani kryptomeny.

Ako sa zdaňujú investície?

V súvislosti s investíciami a daňami je potrebné odlíšiť ešte dva spôsoby zdanenia príjmu – na základe priznania daňovníka (sadzba dane 19 %, resp. 25 % pri základe dane prekračujúcom 176,8 - násobok sumy životného minima) a zrážkou (tzv. zrážková daň) so sadzbou vo výške 19 %.

Podanie daňového priznania

V prípade povinnosti podať daňové priznanie je potrebné priznať všetky zdaniteľné investičné príjmy a v určenej lehote ho podať. Ako sme už spomenuli, krátenie resp. nepriznanie dane je trestným činom a preto jednoznačne odporúčame všetky investičné príjmy priznať v správnej výške. Samozrejme, ak ste za dané účtovné obdobie žiadny investičný príjem nezískali, prípadne je vaše portfólio stratové, daň z príjmu neplatíte.

Zrážková daň

Kým vo väčšine prípadov sa uplatňuje prvý spôsob zdanenia, pri niektorých typoch investícií sa uplatňuje vyššie spomínaná zrážková daň vo výške 19 %. Týka sa úrokov z tuzemských cenných papierov, príjmov z podielových listov a tiež pri splatnosti tuzemského cenného papiera. V tomto prípade nepodávate daňové priznanie, ale výnos získavate už po zdanení.

Investície a zdravotné odvody

Okrem dane pri investíciách ešte netreba zabúdať na zdravotné odvody na úrovni 14 %, ktoré ste povinní odviesť v prípade predaja cenných papierov, nehnuteľností, kryptomien, opcií a derivátových operácií.

Z ktorých investícií dane neplatíte?

Dobrou správou je, že nie všetky výnosy z investícií podliehajú zdaneniu. V tomto smere sa uplatňuje tzv. ročný časový test a hranica nezdaniteľného minima vo výške 500 eur. Čo to znamená v praxi?

Časový test – 1 rok

Ak budete držať cenné papiere na regulovanom trhu (na burze) aspoň 1 rok, výnosy z nich budú od dane oslobodené. To sa týka nielen obchodovania s akciami, ale aj dlhopismi, certifikátmi, opciami a tiež ETF fondmi.

Nezdaniteľné minimum vo výške 500 eur

Nezdaniteľné minimum znamená, že plateniu daní sa vyhnete aj vtedy, ak váš ročný zdaniteľný príjem z investovania nepresiahne 500 eur. V tejto súvislosti môžeme iba konštatovať, že tento limit je nastavený pomerne nízko.

Časový test pri investovaní do nehnuteľnosti

Ak sa chystáte investovať napríklad do nehnuteľnosti, využiť môžete oslobodenie od dane z príjmu, ak nehnuteľnosť vlastníte viac ako 5 rokov a zároveň nie je majetkom obchodnej spoločnosti.

Pri niektorých investíciách výnimky neexistujú

V prípade investovania do kryptomien na akékoľvek výnimky môžete zabudnúť, výnosy z tohto typu investícií podliehajú dani ako aj povinnosti zaplatiť odvody.

Nebojte sa požiadať o pomoc

Na záver dodajme, že zdaňovanie investičných príjmov je témou, ktorá by prirodzene mala zaujímať každého zodpovedného investora. Určite sa oplatí oboznámiť s daňovými povinnosťami a to ideálne ešte skôr, ako sa rozhodnete pre konkrétny typ investície. Na strane druhej, aktuálna daňová legislatíva je mnohých ohľadoch celkom neprehľadná a preto nie je nič výnimočné, ak investori využívajú služby daňových poradcov. Zorientovaním sa v tejto problematike si však ušetríte množstvo starostí a zároveň lepšie nastavíte vaše očakávania.

Pridané dňa: 03.12.2021
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: