Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Zdaňovanie investícií v roku 2024

Každý potenciálny investor by sa mal vopred zaujímať nielen o tom, komu svoje peniaze zverí, aké aktíva uprednostní, ich predpokladanú výnosnosť, prípadne súvisiace riziká, ale aj o spôsob zdanenia. Aj výnosy z investícií totiž podliehajú dani z príjmu a aspoň nevyhnutné základy by mal ovládať každý zodpovedný investor. Od začiatku budúceho roka začína platiť novela zákona o dani z príjmov, ktorá viacerých investorov poteší. O týchto zmenách by ste preto určite mali vedieť!

Už viete, do čoho investovať?

Urobiť investičné rozhodnutie spravidla nie je jednoduché a každý zodpovedný investor by si mal zvážiť rôzne faktory. Pri rozhodovacom procese tak vstupujú do hry potenciálne výnosy, miera rizika, potreba kapitálu či likvidita daného aktíva. Zabúdať netreba ani na to, že dosiahnutý výnos z investície bude za určitých podmienok podliehať dani z príjmu, a v závislosti od typu investície sa môžu uplatňovať rôzne daňové sadzby. Ešte skôr teda ako učiníte investičné rozhodnutie, odporúčame vám oboznámiť sa s daňovou problematikou a povinnosťami, ktoré vám v tomto smere vzniknú.

Uľahčiť rozhodovanie môže aj to, ak sa na určité príjmy z investovania vzťahujú rôzne výnimky či úľavy. Tých sme ale v doteraz platnej úprave zákona o dani z príjmov veľa nenašli a v zásade platilo, že výnosy z investovania podliehajúce dani z príjmu boli definované v § 7 a § 8 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V nich bolo ustanovené, čo je považované za príjmy z kapitálového majetku. Veľmi zjednodušene môžeme uviesť, že dani z príjmu vo výške 19 % (ak základ dane prekročí 176,8-násobok sumy životného minima, tak 25 %) podliehajú úroky a výnosy z cenných papierov, úroky z úverov a pôžičiek a tiež aj príjmy zo sporiacich produktov, medzi ktoré patria vkladné knižky, prípadne kedysi veľmi obľúbené stavebné sporenie. Daňové zaťaženie sa pritom nevyhýba ani modernejším kategóriám aktív, ako sú napríklad virtuálne meny či P2P pôžičky.

Veľkým lákadlom z daňového hľadiska tak boli pre investorov ETF fondy a cenné papiere obchodovateľné na burze, pretože boli po oslobodené od dane z príjmu po jednom roku od nadobudnutia vlastníctva. Tzv. časový test sa potom uplatňuje aj pri nehnuteľnostiach, kedy sú príjmy z predaja oslobodené od dane, ak uplynulo 5 rokov a viac odo dňa jej nadobudnutia, alebo 5 rokov a viac od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku.

Novela účinná od 1. januára 2024 investorov poteší

Súčasný, pre investorov v mnohom nelichotivý, stav daňovej legislatívy bol často predmetom kritiky. Niektoré aktíva totiž boli zvýhodnené príliš a nie celkom podľa logických pravidiel, iné zas boli prehnane zaťažené, a to nielen daňovými, ale aj odvodovými povinnosťami. V tomto smere prináša novela rozdelenie aktív na tri rôzne kategórie: cenné papiere obchodované na burze, podielové fondy a cenné papiere neobchodované na burze, a virtuálne meny.

Pri cenných papieroch obchodovaných na burze (a teda aj ETF fondoch) spomenutých už vyššie, zostáva všetko po starom, takže v platnosti je naďalej jednoročný časový test vzťahujúci sa na daň z príjmu. Naďalej teda platí, že ak budete kúpené akcie vlastniť viac ako jeden rok, výnosy nebudú podliehať dani z príjmu.

Do druhej kategórie aktív patria podielové fondy a cenné papiere neobchodované na burze a aj v ich prípade sa zavádza tzv. časový test, ktorého dĺžka je stanovená na 3 roky. Analogicky ako pri cenných papieroch obchodovaných na burze to teda znamená, že ak vyberiete prostriedky z podielového fondu po viac ako 3 rokoch, nemusíte z výnosu platiť daň z príjmu. Naďalej ale platí, že ak vyberiete z fondu prostriedky skôr, bude sa tento výber zdaňovať zrážkou vo výške 19 %.

Zmenou, ktorá upútala snáď najviac pozornosti je ale zavedenie pojmu virtuálne meny a ich odlišný spôsob zdaňovania. V tomto prípade opäť platí časový test 1 rok rovnako ako pri cenných papieroch obchodovaných na burze, avšak s tým rozdielom, že výnos nebude od dane z príjmu oslobodený úplne, ale sadzba dane bude znížená na 7 %. Podľa doterajšej právnej úpravy sa na virtuálne meny vzťahovala daň vo výške 19 % a okrem toho bolo potrebné z výnosu odviesť aj zdravotné odvody vo výške 14 %.

S výberom sa pri niektorých investíciách rozhodne oplatí počkať

Novelu zákona o daní z príjmov mnohí menší aj väčší investori uvítali, pretože stiera rozdiely medzi zdaňovaním aktív a znamená zároveň, že na daniach môžete pri dodržaní podmienok zaplatiť výrazne menej. Zmeny, ktoré začnú platiť už o pár týždňov, sú pritom výhodné najmä pre investorov preferujúcich dlhodobé investovanie za účelom dlhodobej ochrany peňazí pred infláciou, sporenie pre deti či na dôchodok.

Oplatí sa vedieť, že ak už máte v súčasnosti zainvestované a premýšľate nad vyplatením výnosu či výberom všetkých prostriedkov z investície, bude lepšie vydržať do januára. Novela zákona sa totiž automaticky vzťahuje aj na podielové listy, ktoré ste nadobudli pred jej účinnosťou, takže ak sa blížite k 3 ročnej hranici ich vlastníctva, ešte vydržte. Podobne je to aj v prípade, že by ste chceli pred koncom roka predať kryptomeny za peniaze. Na začiatok účinnosti novely sa jednoducho vo väčšine prípadov oplatí počkať a to najmä, ak peniaze nevyhnutne nepotrebujete práve teraz.

Dane a investície? Vyhýbať sa im neoplatí!

Hoci od roka 2024 dochádza k určitému uvoľneniu a férovejším podmienkam pre menších aj väčších investorov, stále platí, že dane z kapitálového majetku je potrebné správne priznať a odviesť. Vždy si preto zistite, ako sa zdaňujú výnosy z investícií vo vašom konkrétnom prípade, teda s ohľadom na vaše investičné portfólio. Ak nechcete zmeškať dôležité termíny na podanie daňového priznania, prípadne platiť vyššie dane ako je nevyhnutné, veľmi užitočná pomoc môže byť aj využitie daňového poradenstva.

Pridané dňa: 15.11.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: