Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investovanie do komodít

Počuli ste už o tom, že cena ropy, kakaa alebo hoci aj kobaltu či rôznych drahých kovov trhá rekordy a investorom prináša doslova rozprávkový výnos? Vitajte vo svete investovania do komodít. Samozrejme, v realite nie je nič také ružové, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a investovanie do komodít z vás milionára automaticky nespraví. Napriek tomu sa oplatí zvážiť, ktoré komodity zaradiť do svojho investičného portfólia.

Investovanie do komodít (aj) pre začiatočníkov

Na našom blogu sme sa už venovali rôznym typom investičných aktív. Či už išlo o investovanie do akcií, kryptomien alebo napríklad aj do nehnuteľností. Predstavili sme vám aj možnosť investovať do P2P pôžičiek. Svet investícií je však mimoriadne pestrý a na nasledujúcich riadkoch sa zameriame práve na investovanie do komodít, ktoré môžu byť zaujímavým spestrením vášho investičného portfólia.

Názory na investovanie do komodít sa pochopiteľne aj medzi investormi líšia a preto platí, že kým urobíte rozhodnutie, treba dôkladne zvážiť všetky výhody aj potenciálne riziká. Dočítate sa o nich práve v nasledujúcich riadkoch.

Čo sú komodity a ako ich rozlišujeme?

Zjednodušene povedané, komodity sú skupinou aktív, do ktorej zaraďujeme rôzne suroviny, drahé kovy a tiež poľnohospodárske produkty, ako sú plodiny, alebo napríklad aj bravčové mäso. Komodity sú skrátka niečo ako celosvetové trhovisko s rôznymi surovinami, do ktorých môžete investovať a po čase tým dosiahnuť výnos, alebo aspoň ochrániť investované peniaze pred infláciou. Komodity samozrejme delíme podľa rôznych kritérií, najčastejšie na tzv. soft komodity a hard komodity.

Kým za soft komodity sú považované všetky pestované komodity, ktoré sa teda neťažia. Naopak, hard komodity sa nepestujú, ale ťažia, takže sem patrí napríklad ropa, ale aj drahé kovy. Jednotlivé kategórie komodít od seba môžeme ale odlišovať aj v závislosti od typu na poľnohospodárske komodity, energetické komodity, kovové komodity a komodity živočíšnej výroby (dobytok, hospodárske zvieratá).

Prečo zvážiť investovanie do komodít?

Dôvodov, prečo vôbec niekto investuje do komodít je množstvo, či už od prostého záujmu, cez snahu využiť aktuálne trendy až po možnosť postupného a pravidelného investovania v dlhom časovom horizonte. Aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, zhrnuli sme pre vás tie najčastejšie argumenty v prospech investovania do komodít.

V prvom rade ide o zaujímavú možnosť, ako diverzifikovať investičné portfólio. V prípade, že vaše investičné portfólio tvoria poväčšine akcie alebo dlhopisy, či rizikové aktíva ako sú kryptomeny, tak práve komodity sú ďalším spôsobom rozloženia rizika. Ak sa totiž pozriete na historické čísla, všimnete si, že komodity iba vo veľmi malej miere korelujú s akciovými trhmi. Vďaka komoditám tak vaše investičné portfólio môže byť stabilnejšie.

V druhom rade sa komodity už viackrát v minulosti ukázali ako vhodný spôsob ochrany peňazí pred infláciou. Treba si uvedomiť, že ide o hmotné aktíva a teda aj v dlhodobom časovom horizonte si držia svoju hodnotu. Hoci napríklad aj taká ropa má za sebou niekoľko turbulentných období, nedá sa povedať, že by jej hodnota mohla zrazu z ničoho nič poklesnúť napríklad o 80 %. Komodity sú navyše obchodované celosvetovo, čiže nie sú priamo závislé od diania na finančných trhoch konkrétnych krajín.

Do tretice tu máme niečo pre investorov, ktorí sa radi nechajú viesť fundamentálnymi analýzami. Komodity dokážu priniesť zaujímavé výnosy, ak dokážete správne odhadnúť dynamiku nasledujúceho vývoja. Stačí napríklad horšia sezóna a v jej dôsledku nižšia úroda v kombinácii s rastúcim dopytom a razom môžete počítať so zhodnotením v stovkách percent. Žiarivým a aktuálnym príkladom je kakao, ktorého cena tento rok trhá rekordy a oproti minulému roku sa môžu investori tešiť z vyše 170 % nárastu. Ak ste teda dostatočne prezieravý, komodity môžu byť pre vás tým správnym aktívom.

Akým spôsobom investovať do komodít?

Je zrejmé, že ak chcete investovať do komodít, nebudete fyzicky kupovať tony kukurice, sóje alebo kakaa a niekde ich skladovať. Rovnako ako keď chcete investovať do zlata či striebra, nemusíte si ho kupovať vo fyzickej podobe. Samozrejme, vždy je možné komoditu aj fyzicky kúpiť, no v takom prípade počítajte aj s dodatočnými nákladmi na prepravu, uskladnenie a prípadne aj poistenie. Problematický môže byť aj následný predaj, pretože cisterny s ropou len tak ľahko niekomu nepredáte. Väčšina investorov preto volí iné spôsoby, ako investovať do komodít bez toho, aby s nimi fyzicky prišla do kontaktu.

Najčastejšie sa na obchodovanie s komoditami využívajú tzv. futures kontrakty, prostredníctvom ktorých môžete komodity nakupovať a predávať na komoditných burzách, čo zvládnete doslova na niekoľko kliknutí. Futures kontrakty nie sú ničím iným ako štandardizovanými dohodami medzi dvoma stranami o zámene určitého podkladového aktíva (komodity) za vopred stanovenú cenu a k vopred určenému dátumu. V každom prípade, odporúčané sú skôr pre skúsenejších investorov.

Využiť môžete aj tzv. CFD kontrakty, ktoré kopírujú ceny jednotlivých komodít. Ide o skratku Contract for difference, z ktorej vyplýva, že tieto kontrakty sú tzv. rozdielové. V prípade týchto zmlúv medzi dvoma protistranami sa ustanovuje, že vyrovnanie zisku a straty z transakcie si navzájom vysporiadavajú rozdielom medzi cenami. CFD kontakty sa primárne obchodujú s cieľom profitovať na cenových rozdieloch medzi predajom a nákupom.

Tretím spôsobom, ako investovať do komodít, je výber tzv. komoditného ETF. Ako už zrejme viete, ETF sú pasívne riadené fondy sledujúce buď cenu určitej konkrétnej komodity alebo skupiny komodít. Treba si uvedomiť, že v takomto prípade sa ale nestávate majiteľom komodity, ale iba jej derivátu kopírujúceho jej cenový vývoj. Výhodou je, že si nemusíte vyberať konkrétne komodity, ale uprednostniť môžete ETF sledujúce široký kôš komodít, ako aj fondy zamerané napríklad na drahé kovy alebo určitú skupinu poľnohospodárskych plodín. Komoditné ETF sú vhodné najmä na dlhodobé a postupné investovanie.

Riziká investovania do komodít

Rovnako ako každé iné investičné aktívum, aj komodity sú spojené s mnohými rizikami. Pre investora je najväčším rizikom strata, teda keď komoditu nakúpi drahšie, ako ju napokon predá. Hoci mnohé komodity sú cenovo pomerne stabilné a pozvoľne ich hodnota stúpa, iné dokážu raketovo vyletieť.

Výborným príkladom môže byť dianie v roku 2022, kedy sa hovorilo doslova o komoditnom šialenstve, pretože výrazne rástli ceny energií, pšenice, zlata a rovnako aj hliníka. Ak ste investovali v správnom čase, mohli ste počítať veľmi slušné výnosy. V prípade, že ste ale nakupovali neskôr a za omnoho vyššie ceny, dnes počítate straty.

Treba si uvedomiť, že ani komoditný trh nebude vždy odolným a stabilným prístavom pre vaše investície. Oslabenie ekonomiky zvykne spôsobovať klesajúce ceny energetických komodít. V prípade ekonomickej recesie sa zas naopak zvykne dariť drahým kovom. Akékoľvek predikcie sú v tomto smere náročné a situácie z minulosti sa vôbec nemusia opakovať. Vezmite do úvahy, že vplyv na cenu má v konečnom dôsledku vzťah ponuky a dopytu nech už sú externé faktory akékoľvek.

Platí napokon to, čo pri iných typoch investícií. Eliminovať riziká môžete zodpovednými a starostlivo uváženými rozhodnutiami. Čím dôslednejšie budete sledovať vývoj na trhoch a čím viac aj komoditnému trhu porozumiete, tým lepšie rozhodnutia dokážete prijímať.

Pridané dňa: 26.06.2024
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: