Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investovanie do startupov

Ak vás zaujíma investovanie, ako spôsob zhodnocovania svojich úspor a rastu majetku, nemali by vašej pozornosti ujsť ani startupy. Prostredie startupov totiž priam láka ambicióznych ľudí túžiacich po inováciách, ktorým nápady spravidla nechýbajú. Čo im však zvykne chýbať sú skúsenosti s podnikaním a kapitál. Realizovať sa teda v tomto smere môžete rôznymi spôsobmi. Čo sa oplatí vedieť o investovaní do inovatívnych podnikateľských subjektov?

Hoci by sa mohlo zdať, že slovo startup sa zjavilo niekedy pár rokov dozadu, podobne ako kryptomeny či nebodaj NFT, nie je to tak. Slovo startup sa začalo používať ešte v 70. rokoch minulého storočia v USA, kedy sa používalo na označenie novovybudovaných spoločností s inovatívnym prístupom. Dodnes by ste presnú definíciu slova startup hľadali márne, nenájdete ju v zákonoch a každý si toto slovo vykladá tak nejak po svojom. Napokon, úplne presná hranica medzi tým, čo je startup a „obyčajná firma“ často ani neexistuje.

V zásade ale môžeme za startup označiť novozaložený subjekt, ktorý sa do podnikania púšťa s nejakou inovatívnou myšlienkou, plánom rýchleho vývoja s potenciálne veľkým hospodárskym rastom. Mnohé z dnes celosvetovo známych technologických firiem začínalo práve ako maličký startup, čo pochopiteľne mnohých podnikavcov ďalej inšpirovalo. Zo všetkých spomeňme napríklad spoločnosť Eventbrite, ktorá sa stala globálnou platformou umožňujúcou organizátorom vytvoriť a predávať lístky na svoju akciu, prípadne online platformy na objednanie odvozu či donášky jedla.

Na Slovensku sa slovo startup začalo vo väčšej miere popularizovať pred vyše 10 rokmi, kedy aj u nás začali vznikať viaceré centrá na ich podporu, resp. na prepájanie investorov, startupistov a skúsených podnikateľov.

Je stále vhodná doba na investovanie do startupov?

Startupy nie sú teda žiadnou novinkou, čo ale neznamená, že by ste im pri svojich investičných ambíciách nemali venovať pozornosť. Napokon, podobe ako kryptomeny či P2P pôžičky môžu byť veľmi zaujímavým spestrením investičného portfólia, ktoré môžu v prípade úspechu samotného startupu citeľne pozdvihnúť jeho celkovú výnosnosť. Ak ste zachytili, že „zlaté obdobie“ startupov je dávno minulosťou, nenechajte sa zmiasť. Aj keď sa možno v médiách startupom nevenuje toľko pozornosti ako kedysi, neznamená to, že by stále nebol dopyt po inovatívnych riešeniach. Práve naopak, dobré nápady totiž ani v celkovo skeptickej atmosfére na trhoch a vysokej inflácii nikam nemiznú.

Túžbe po inováciách napokon nahráva aj aktuálna situácia – spomalenie ekonomiky, vysoké ceny energií i vojna na Ukrajine. Prečo to tak je? Dokonca aj v časoch uťahovania opaskov si mnohí uvedomujú, že aktuálne trápenia dokážu vyriešiť inovácie a nové nápady. Aktuálne majú teda veľký potenciál startupy založené na myšlienkach šetrenia, trvalej udržateľnosti a zodpovednom využívaní prírodných zdrojov. Napokon, práve startupy sú na prinášanie inovatívnych riešení v ťažkých časoch ako stvorené. Oproti veľkým korporáciám sú flexibilnejšie a otvorené novým nápadom. S funkčným riešením, ktoré má na trhu potenciál tak dokážu prísť celkom rýchlo, a to najmä vtedy, ak startup majú v rukách ľudia schopní pružne reagovať a prispôsobiť sa zmenám na trhu.

Prečo investovať do startupov?

Investovanie do startupov nie je vôbec jednoduchou investíciou a vyžaduje si „dobrý čuch“ na zaujímavé príležitosti. Z pohľadu investora totiž cesta k výnosom vedie cez pomerne veľké množstvo správnych rozhodnutí a navyše, riziko zlyhania konkrétneho startupu bude stále relatívne veľké. Nechceme vás však odradiť, práve naopak, s investovaním do startupov je spojených viaceré zaujímavých výhod, ktoré by ste pri iných investičných tituloch mohli nájsť iba ťažko.

V prvom rade sa investíciou do startupu môžete aj sami podieľať na hľadaní nových riešení a inovácií. Okrem zaujímavej možnosti zhodnotenia (neraz aj v desiatkach percent ročne) tak môžete startup podporiť aj vlastným know-how a zužitkovať svoje skúsenosti pri manažovaní, či nastavovaní procesov.

V závislosti od konkrétnej situácie môžete svojimi rozhodnutiami aj ovplyvňovať smerovanie samotného startupu a tým máte jeho úspech čiastočne aj vo svojich rukách. V zásade tak platí, že investíciou do startupu môžete získať šancu stáť pri zrode niečoho veľkého a nie iba pasívne čakať na výnosy.

Ďalšou nepochybnou výhodou je aj to, že získate množstvo zaujímavých kontaktov zo startup prostredia, kde spravidla nie je núdza o šikovných a ambicióznych ľudí.

Akým spôsobom investovať do startupov?

Investovanie do startupov má rôzne formy a v zásade rozlišujeme priame a nepriame spôsoby investovania. Kým v prvom prípade ide o trochu zložitejší proces ako povedzme pri investovaní do P2P pôžičiek, či iných aktív, nepriamy spôsob ocenia investori, pre ktorých osobná angažovanosť v startupe nie je prioritou.

Priame investovanie do startupov

Konkrétne podmienky priameho investovania do startupu závisia vždy od dohody medzi investorom a samotným startup, pričom sme sa pokúsili popísať typické znaky tohto investičného modelu. V prvom rade je potrebné uvedomiť si, čo všetko je obsahom samotnej investície, teda či iba podiel na zisku, vopred dohodnutá odmena, alebo aj možnosť podieľať sa na riadení spoločnosti a teda rozhodovacie právomoci. Otázne je tiež, kto spolu s vami do startupu bude investovať, aký podiel na spoločnosti získate a ako sa dohodnete na vyplácaní prípadných výnosov. Nastať totiž môžu rôzne situácie, ako napríklad „riedenie podielov“. To nastáva v prípade, že startupu sa okrem vás podarí neskôr získať aj iných investorov požadujúcich podiel na spoločnosti.

Nevyhnutnou súčasťou pred vstupom investora do startupu by mal byť dôkladný audit, pri ktorom sa oplatí ísť naozaj do podrobností. Treba si tiež uvedomiť, že každý zo startupov je trochu iný. Kým niektoré ešte ani nemusia mať hotový produkt, iné už môžu mať za sebou aj uvedenie produktu a na svojom konte aj niekoľko predajov. Mnohé startupy ale už z princípu za sebou nebudú mať dlhú históriu a teda ani hmatateľné výsledky. Oplatí sa preto osobne spoznať zakladateľov a spraviť si aspoň niekoľko stretnutí, aby ste sa uistili, že ste takpovediac na „rovnakej vlne“.

Nič však nie je také ružové, ako by sa vám po stretnutiach mohlo zdať a preto je mimoriadne dôležitá celá súvisiaca právna dokumentácia. Dohodnite sa, kto bude výdavky súvisiace s právnymi službami platiť, čo sa stane v prípade predaja startupu, pristúpenia nových spoločníkov a tiež si vzájomne upravte kompetencie. Takáto dokumentácia by mala reflektovať všetky možné eventuality, ktoré by mohli nastať, ak bude kvalitne spracovaná, stane sa základným kameňom vašej spolupráce ako investora a startupu.

Investovanie do startupov prostredníctvom platforiem a fondov

Ak si po prečítaní predchádzajúcich riadkov kladiete otázku, či celé investovanie do startupov nejde nejak jednoduchšie, tak máme pre vás dobrú správu. Investovať totiž môžete aj nepriamo, teda napríklad cez platformu kolektívneho investovania, ako je Kickstarter či Indiegogo. Na týchto platformách nájdete množstvo inovatívnych nápadov, ktoré môžete podporiť už malými čiastkami. Rôznym startupom tak týmto spôsobom dokážete pomôcť v uvedení produktu na trh, pričom ale medzi vami nevznikne taký pevný vzťah ako pri priamej forme investovania. Výhodou týchto platforiem je, že môžete podporiť aj viac projektov naraz a zároveň vám postačí aj menší kapitál.

Ďalšou možnosťou je investovať do fondov, ktoré sú zamerané na startupy z rôznych trhových segmentov. Skúste preto hľadať fondy, ktorých stratégiou je investovať do mladých technologických firiem v rôznych fázach vývoja, pričom pozerať môžete aj za hranicami Slovenska. U nás je totiž startupová komunita v porovnaní s inými krajinami relatívne malá. Často síce ide o fondy s vyššími rizikami, ale aj potenciálne vyšším výnosom. Ak vás investovanie do fondov zaujíma, určite nevynechajte náš nedávno publikovaný článok.

Oplatí sa dodať, že investovanie do startupov je vhodné pre investorov, ktorí si chcú pravidelne rozširovať svoje obzory, neboja sa nových nápadov, inovácií a cítia že dokážu byť prínosom nielen svojím kapitálom, ale aj skúsenosťami.

Pridané dňa: 12.07.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: