Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Robo-poradca na investovanie

S pojmom umelá inteligencia ste sa už určite stretli, a to najmä v uplynulých mesiacoch, odkedy pomáhajú s vyhľadávaním informácií online a odpoveďami na jednoduchšie aj zložitejšie otázky. V istej forme sa strojové učenie a umelá inteligencia nevyhýba ani svetu investovania, avšak skôr formou tzv. robo-poradcov. Je to dokonca už viac ako 10 rokov, čo sa takéto robotizované nástroje začali medzi investormi používať. Predstavíme vám, čo je to robo-poradca a ako vám dokáže pomôcť na ceste úspešného investora.

V prípade, že hľadáte spôsoby ako investovať a teda zhodnotiť svoje peňažné úspory, tak dostupných príležitostí naozaj nemáte málo. V súčasnosti, kedy sa mnohí ľudia zaujímajú o investície aj preto, aby svoje peniaze ochránili pred infláciou, ponúka trh široké možnosti investovania od fondov cez zlato až po kryptomeny. V záplave rôznych informácií o jednotlivých investičných nástrojoch a zaručených receptoch na úspech je ťažké orientovať sa a tak by sa možno zišlo mať k dispozícii niekoho, kto vám navrhne ideálne investičné portfólio. Vedeli ste, že by to mohol byť napríklad aj robo-poradca?

Čo je to robo-poradca?

Spojenie sveta investícií so svetom moderných technológií nie je ničím novým. Napokon, rôzni investiční poradcovia a správcovia portfólií používali pokročilý softvér na ich riadenie už pred vyše 20 rokmi. Robo-poradcovia ale v tomto smere zamiešali kartami a paradoxne práve v čase, kedy sa svet začal iba pomaly spamätávať z veľkej finančnej krízy v roku 2008. Pojem robo-poradca nebude pre skúseného investora žiadnou novinkou, no predsa len sa oplatí spomenúť jeho definíciu a o čo vlastne ide.

Ako už samotný názov napovedá, robo-poradca alebo po anglicky robo-advisor, je online platformou poskytujúcou automatizované služby finančného plánovania. Toto plánovanie riadia algoritmy danej platformy, pričom sa vyžaduje iba minimum ľudských zásahov, keďže nákupy a predaje prebiehajú automaticky. Jednoducho si zriadite účet, nastavíte preferovanú stratégiu, ciele a spôsoby správy portfólia a už iba sledujete, ako sa robo-poradcovi s vašimi peniazmi darí. Znie to príliš jednoducho? Samozrejme, v praxi to až také jednoduché nebude a ani robo-poradca nie je automatickou zárukou vysokých výnosov s minimálnym rizikom. Svoje nepopierateľné výhody však využitie robo-poradcu pri investovaní jednoznačne má.

Na akom princípe funguje robo-poradca a čo od neho čakať?

Rovnako ako chatbot, ktorý je naučený odpovede na určité typy otázok a dokáže zvládnuť základnú zákaznícku podporu na webstránke mobilného operátora alebo e-shopu, tak aj robo-poradca je v princípe algoritmom naučeným vyhodnocovať a reagovať na rôzne premenné. Dokonca, robo-poradcovia sú tu s nami omnoho dlhšie ako chatovacie roboty. Ten prvý vznikol ešte v roku 2008 s názvom Betterment a stal sa akýmsi pionierom, ktorý svet investovania postupne otvoril masám ľudí.

Spolupráca s robo-poradcom začína spravidla vyplnením dotazníka zameraného na vašu finančnú situáciu, povahové vlastnosti či investičné preferencie. Môžete si vybrať či preferujete skôr konzervatívnejšie investície, ktoré sú bezpečnejšie s tým, že vám neprekáža nižší potenciálny výnos, alebo ste ochotný obetovať pocit bezpečia za prísľub vyššieho výnosu. Robo-poradca sa tiež bude „zaujímať“ o vaše finančné, resp. investičné ciele. Chcete si sporiť na dôchodok? Odkladať bokom pre deti? Alebo preferujete skôr viacero krátkodobých a rizikovejších investícií? Toto všetko robo-poradca posúdi a na základe týchto informácií vám pomôže zostaviť investičné portfólio.

Funkcia robo-poradcu však zostavením investičného portfólia a následnou správou vašich finančných prostriedkov zďaleka nekončí. Za základnú funkciu robo-poradcov teda môžeme považovať alokáciu finančných prostriedkov a správu portfólia podobne, ako keby ste sa zverili do rúk „živému“ investičnému poradcovi.

Robustnejšie riešenia zvládnu aj daňovú optimalizáciu, teda dokážu investičné stratégie nastaviť tak, aby ste platili čo najmenšie dane z výnosov. V takom prípade využívajú rôzne stratégie, ktorých výsledkom je daňové zvýhodnenie. Pomôžu vám tiež pri správe rozpočtov (napr. na súkromné účely, firemné a investičné účely), sledovaní výdavkov či aktívnom vyvažovaní portfólia. Rozhodnúť sa môžete aj v tom smere, do akej miery bude nad platformou vykonávať dohľad živý investičný poradca.

Robo-poradca ako zaručená cesta k výnosom?

Napriek tomu, že širokou ponukou funkcií a jednoduchosťou ovládania dokážu robo-poradcovia ohúriť, ani takýto automatizovaný pomocník nie je pri investovaní všemocný. Hoci si môžete zostaviť konzervatívne portfólio s nízkou mierou rizika straty, samotný robo-poradca vám nebude garantovať, že o časť svojich prostriedkov neprídete a rovnako vám ani nebude schopný garantovať, že odhadované výnosy aj skutočne dosiahnete.

Riziká spojené s investíciami jednoducho netreba podceňovať ani v tomto prípade. Ak začnú svetové trhy v dôsledku nepriaznivej situácie klesať, tak robo-poradca len ťažko nájde príležitosť, ako uzavrieť pozíciu so ziskom. Rovnako netreba zabúdať, že aj používaním týchto platforiem sú spojené rôzne poplatky, a to ako jednorazové vstupné, tak aj pravidelné odvíjajúce sa od zvoleného tarifu alebo preinvestovanej čiastky za určité obdobie. So všetkými poplatkami súvisiacimi s využitím robo-poradcu sa určite oboznámte vopred.

Výhody použitia robo-poradcu

Okrem toho, že robo-poradca vám pomôže zostaviť portfólio na základe vašich preferencií a rozpočtu, tieto riešenia prinášajú aj ďalšie výhody. Predstavujú totiž lacnejšiu alternatívu v porovnaní s tradičnými investičnými poradcami z mäsa a kostí. Počítať teda môžete s nižšími poplatkami.

Ďalšou výhodou je, že na online konzultáciu s robo-poradcom vám stačí pripojenie na internet, pričom so svojimi službami vám bude non-stop k dispozícii. Výhodou je tiež, že pri týchto platformách sa vyžaduje spravidla nižší vstupný vklad, ako keby ste sa rozhodli pre správu portfólia zo strany profesionálneho investičného poradcu.

Do tretice netreba zabúdať ani na to, že robo-poradca nepodlieha emóciám, čo sa pri investovaní určite hodí. Rozhoduje sa výlučne na základe algoritmov, vďaka čomu dokáže dôsledne dodržiavať stratégiu a zároveň zvládne identifikovať aj také detaily v rámci aktuálneho diania na trhu, ktoré by vašej pozornosti ľahko unikli. Robo-poradca vám tak pomôže odhaliť aj zaujímavé investičné príležitosti a využitie jeho služieb je naozaj jednoduché aj pre toho, kto s investovaním nemá žiadne skúsenosti.

Nevýhody použitia robo-poradcu

Rovnako ako iné nástroje a služby, aj robotickí poradcovia prinášajú určité nevýhody. V prvom rade vždy sa rozhodujú na základe vopred stanovených kritérií. Často sa im vyčíta, že nedokážu dostatočne pružne reagovať na krízové a neočakávané situácie. Rovnako netreba zabúdať, že najlepšie fungujú iba za predpokladu, že sami máte jasne definované svoje ciele. Zároveň, aj ten najlepší robo-poradca si z času na čas bude vyžadovať ľudský zásah.

Za nevýhodu možno považovať aj to, že robo-poradca vám neumožní úplne slobodný výber investičných titulov. Vybrať si budete môcť iba z určitej skupiny v závislosti od toho, aké investície daná platforma podporuje. Môže sa napríklad stať, že niektoré vami vybrané akcie či fondy nebude daný robo-poradca podporovať.

A čo je najpodstatnejšou nevýhodou? Treba si uvedomiť, že robo-poradcom chýba kreativita. Napriek názvu, nie sú poradcami v pravom slova zmysle pretože vždy pracujú len na základe toho, aké pravidlá ich naučil človek. V zásade teda iba automatizujú investičné postupy a zvládajú vyhodnocovať informácie tak, ako na tento účel boli naprogramované.

Robo-poradca alebo investičný poradca?

Z pohľadu investorov sa robo-poradcovia často nevyhýbajú porovnaniam s „ľudskými“ investičnými poradcami. Okrem vyššie spomenutých výhod a nevýhod je potrebné vziať do úvahy to, že človek ako mysliaca bytosť bude mať vždy rozdielny prístup k investovaniu a správe portfólia. Živý poradca bude schopný proaktívne prichádzať s návrhmi a bude pracovať menej „šablónovito“. Lepšie tak môže byť pripravený na neočakávané situácie a zároveň lepšie porozumieť špecifickým potrebám klienta. Na strane druhej, aj skúsený investičný poradca sa môže dopustiť chýb.

Zásadnú výhodu majú živí investiční poradcovia v prípade správy zložených portfólií a zložitejších stratégiách. Spolupráca medzi klientom a živým poradcom bude mať vždy hlbší rozmer, a tak to zatiaľ určite nevyzerá, že by v tomto smere mali robo-poradcovia všetkých ostatných investičných poradcov úplne nahradiť. Oproti tomu, robo-poradcovia sú výbornou voľbou pre klientov s jednoduchšími investičnými potrebami a jasne stanovenými očakávaniami.

Na záver sa oplatí spomenúť, že hoci robo-poradcovia majú v súčasnosti svoje limity, moderné technológie a rovnako aj umelá inteligencia rýchlo napredujú. Pri investovaní tak budú mať určite čoraz väčší vplyv, čo svet investovania otvorí ďalším masám ľudí.

Pridané dňa: 05.04.2023
Spať na Blog

Investovaná suma:

Doba investovania:

Investovaná suma:

Doba investovania:

Výnos:

Celkový stav účtu: